Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Olli A. Manni: Haasteita riittää

Julkaistu 9 vuotta sitten · 5.10.2015 · Suvi Uusitalo

Harvoin kunnallispolitiikassa on yhtä aikaa niin paljon haasteita, kun tällä hetkellä. Velka on kasvamassa, valtion osuudet vähenemässä, työttömyys lisääntyy eikä verotuloissa ole näkyvissä muutosta parempaan.

Maan hallitus on omalta osaltaan luvannut helpottaa kuntien tilannetta purkamalla normeja ja pysäyttämällä uusien valmistelun. Välttämätöntä olisi myös selvästi todeta, etteivät suositukset tarkoita pakkoa niin kuin nykyään yleisesti tulkitaan. Helppoa ei tule olemaan, sillä ministeriöt haraavat vastaan, koska muutokset vähentävät niiden valtaa. Saattaisikin olla helpompaa säätää väliaikainen vapaakuntalaki, joka sallisi laajasti innovatiivisen ajattelun kuntakohtaisesti.

Valtion toimista riippumatta kunnissa on panostettava oman toiminnan tehostamiseen ja palvelun parantamiseen. Vanhoja rakenteita on uusittava ja yhteistyötä on naapurikuntien ja yritysten kanssa lisättävä. Tämä vaatii tiukkoja päätöksiä ja henkilöstön venymistä. Hyviltä yksityisiltä kumppaneilta saadaan tärkeää vertailutietoa ja sparrausta.

Olen tyytyväinen siihen, että Turku on ollut monin tavoin edelläkävijä toimintojen nykyaikaistamisessa. Vielä tarvitaan kuitenkin asennemuutosta. On uskallettava enemmän. Ei saa pelätä virheitä. Päättäjän kannalta on turhauttavaa, että kerrotaan paljon syitä, miksi jotain asiaa ei voi tehdä. Päättäjä haluaa tietää vain, miten asia voidaan hoitaa.

Kilpailulainsäädäntö ja hankintalaki ovat periaatteessa hyviä. Ne suojaavat korruptiolta ja varmistavat päätösten läpinäkyvyyden. Valitettavasti asialla on myös kääntöpuoli. Liian usein nähdään selvästi, että kunnan kilpailutus tuottaa kalliimman tai muuten huonomman tuloksen kuin yksityisen kilpailutus. Osittain on ehkä kyse huonosta kilpailuttamistaidosta, mutta järjestelmän jäykkyys on tärkein syy. Yksityinen yritys voi aina neuvotella tarjouksen antajan kanssa yksityiskohdista, kunta ei. Hankintojen osalta on samanlainen tilanne. Kaiken tämän lisäksi on vielä herkkyyttä valittaa päätöksistä markkinatuomioistuimeen. Kuukausien odotus on kallista ja hankalaa.

Jatkuvassa uudistumisessa olisi ollut muutenkin tarpeeksi työtä, ja vielä ilmaantui pari uutta ”pikkujuttua”, sosiaali- ja terveydenhuollon hallintouudistus ja pakolaistulva. Molemmat saattavat muuttaa aivan olennaisella tavalla suomalaista yhteiskuntaa. Emme vielä tiedä tarkalleen mitä meillä on edessä, mutta eri vaihtoehtoihin pitää varautua mahdollisimman hyvin.

Kirjoittaja on Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Teksti on julkaistu 3. lokakuuta Turussa ilmestyneessä Auransilta-lehdessä.