Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Työpajatoiminta tiiviimmin osaksi tutkintoon valmentavaa koulutusta Turussa

Julkaistu 2 kuukautta sitten · 22.2.2024 · jonna

Julkaistu Turun Sanomissa 22.2.2024

Työpajatoiminta vahvistaa oppimisvalmiuksia, tukee oikean opintoalan löytymistä ja ehkäisee koulutuksen keskeyttämistä. Koulutuksen järjestäjille työpajat tarjoavat muita vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä ja oppivelvollisille kokonaisvaltaista tukea ja mahdollisuuden edetä opinnoissa omassa tahdissa.

Osa koulutuksen järjestäjistä ympäri Suomen toteuttaa TUVA-koulutusta eli tutkintoon valmentavaa koulutusta yhteistyössä nuorten työpajojen kanssa. Tämä on mahdollista nivelvaiheiden vahvan tuen avulla. Työpajalla on mahdollista suorittaa oppivelvollisuutta osana TUVA-koulutusta, mikäli se on yksilöllisen opiskelusuunnitelman kannalta tarkoituksenmukaista.

Työpajat on tunnistettava oppimisympäristöiksi yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. TUVA-yhteistyöstä on saatu valtakunnallisesti jo nyt hyviä kokemuksia Opetushallituksesta saatujen tietojen perusteella. Kun opintojakso on hyvin valmisteltu, oppilaitoksen ja työpajan puolelta yhteistyössä ja nuori saa tarvitsemaansa yksilöllistä tukea, on onnistumisia nähty ja opinnot ovat edenneet hyvin.

Koulutuksen järjestäjien ja työpajojen yhteistyö vaatii yhteistä tahtoa. Oppilaitosyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa.

Koulutuksen järjestäjien ja työpajojen yhteistyötä on tärkeää vahvistaa.

Pajajakson onnistuminen tulee varmistaa etukäteisvalmistelulla ja hyvällä taustatyöllä niin oppilaitoksessa kuin työpajallakin. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteensovitetaan pajalla suoritettavat TUVA-opinnot ja oppilaitoksen TUVA-sisällöt. Tuetaan opiskelijan motivaatiota ja osallisuutta räätälöimällä jakson tavoitteet ja sisällöt opiskelijan tarpeiden ja tilanteen mukaisesti.

Työpajat tarjoavat kokonaisvaltaista tukea ja yhteisöllisen oppimisympäristön. Eri puolilla Suomea on tunnistettu ja tunnistetaan nuorten työpajoja oppimisympäristöiksi yhdessä paikallisten oppilaitosten kanssa kasvavassa määrin.

Koulutuksen järjestäjien ja työpajojen yhteistyötä on tärkeää vahvistaa. Tiiviimpi yhteistyö lisää myös yhteistyön luontevuutta eri ammattilaisten kesken.

Työpajojen tarjoama kokonaisvaltainen valmennus ja yksilöllinen tuki, arjenhallinnan vahvistaminen, ryhmäytyminen ja yhteisöllisyys sekä mielekäs tekeminen lisäävät itseluottamusta ja tukevat opintojen suorittamista. Tämä tukee jatko-opintoihin sijoittumista ja ehkäisee koulutuksen keskeyttämistä.

Turun Kokoomus haastaa alueen koulutuksen järjestäjät tekemään enemmän yhteistyötä työpajojen kanssa.

Armi Nurmi

Turun Kokoomuksen varapuheenjohtaja