Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Sini Häkkinen: Turku ensimmäinen harrastekorttia pilotoiva kaupunki Suomessa

Julkaistu 4 kuukautta sitten · 9.2.2024 · jonna

Turku astuu lasten ja nuorten liikuttamisessa uuteen aikakauteen vuonna 2025, kun kaupungissa otetaan käyttöön 7-19-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastekortti.

Harrastekortin voi käyttää turkulaisessa seurassa tai yhdistyksessä järjestettävän ohjatun liikuntaharrastuksen kustannuksiin.

Harrastekortin arvo on 160-300 euroa. Vähävaraisten perheiden lapsille kortin arvo on korotettu. Taloudellisella tuella kannustetaan lapsia ja nuoria liikkumaan säännöllisesti.

Malliin liittyy tiiviinä osana valmennus- ja ohjaajaosaamisen vahvistaminen. Ensivaiheessa tämä tarkoittaa sitä, että seuran valmentajat ja ohjaajat suorittavat Olympiakomitean vastuullisen valmentajan verkkokurssin. Laadukkaalla ohjaustyöllä on tärkeä rooli harrastamiseen motivoimisessa ja kannustamisessa.

Uudistuksella pyritään luomaan tasavertaisemmat mahdollisuudet aloittaa liikunnan harrastaminen ja jatkaa sitä läpi nuoruusvuosien. Tavoitteena on lisäksi hillitä harrastamisen kustannusten nousua ja ehkäistä syrjäytymistä.

Harrastekorttimallin toteuttamiseksi rakennetaan sähköinen järjestelmä, jonka kautta Turun kaupunki, harrastekortin saava lapsi tai nuori ja harrastustoimintaa järjestävä seura tai yhdistys yhdistetään samaan järjestelmään.

Harrastekortti on osa kokonaisuudistusta, johon sisältyy avustusjärjestelmän ja liikuntatilahinnoittelun uudistaminen sekä liikuntapaikkaverkon päivittäminen.

Turku on ensimmäinen harrastekorttimallia pilotoiva kaupunki Suomessa. Tavoitteena on tehdä mallista kopioitava. Alkuvaiheessa erityisesti Turun seudun kuntien toivotaan harkitsevan harrastekortin käyttöönottoa. Tämä mahdollistaisi seudullisen mallin toteutumisen.

Malli on herättänyt mielenkiintoa myös valtakunnallisesti. Niin Olympiakomitean kuin THL:nkin edustajat ovat näyttäneet sille vihreää valoa. Harrastekortti on lisäksi kirjattu nykyisen hallituksen ohjelmaan.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuoren johdolla julkistettiin tammikuun alussa Suomi – toimintakykyinen maa ja kansa -konsepti, jonka taustalla on huoli liikunnan harrastamisen trendin vähenemisestä.

Turun liikuntauudistuksella pyritään vaikuttamaan liikunnan vähenemisen haasteeseen. Liikkumattomuudesta ja sen fyysisistä, psyykkisistä ja taloudellisista kustannuksista puhutaan taukoamatta, mutta kansan kunto jatkaa laskuaan.

Liikkumattomuushaastetta ei ratkaista ilman uudenlaista ajattelua, rohkeita avauksia ja todellisia toimia. Me Turussa haluamme ja aiomme olla tässä edelläkävijöitä.

Sini Häkkinen
Turun liikuntalautakunnan puheenjohtaja