Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kaija Hartiala: Turun koululaisille entistä enemmän valinnan mahdollisuuksia

Julkaistu 5 kuukautta sitten · 26.1.2024 · jonna

Turun tulevaisuuden kehittämisen selkärankana toimii koko valtuustokaudelle laadittu pormestariohjelma. Sote-uudistuksen jälkeen suurin toimiala kaupungissa on sivistystoimi. Sivistystoimi on viidentoista vuoden aikana kehittynyt lasten ja nuorten kannalta hyvään suuntaan, kun ensin päivähoito siirtyi sosiaalitoimesta sivistystoimelle ja sen sisältöä alettiin kehittää varhaiskasvatuksena. Sen jälkeen toisen asteen ammatillinen koulutus liitettiin osaksi sivistystointa. Nuorten koulupolusta on näin tullut selkeämpi ja eri koulutusvaihtoehtojen pohtiminen on luontevaa. Samaan aikaan on sivistystoimen hallintoa kevennetty, johtamiseen panostettu ja resurssit suunnattu tärkeimpään eli lasten ja nuorten hyvään koulupolkuun. Tulokset näkyvät: Turun lukiot ovat maan huippua ja ammatillisen koulutuksen tulokset myös hyvällä tasolla valtakunnallisessa vertailussa.

Turussa kaikkien toimialojen haasteena on segregaatio ja tarvitaan toimenpiteitä, joilla sitä voidaan hillitä.  Peruskouluissa on käytössä positiivisen diskriminaation periaate, jolla resurssia ohjataan enemmän kouluihin, joissa oppimiseen liittyy erityisen paljon tuen tarvetta. Turku ei ole ongelman kanssa yksin vaan keinoja ja oppia segregaation hillitsemiseen on haettu muualta Euroopasta.

Turun pormestariohjelmassa vuodelle 2025 on linjattu, että erikoisluokkatoimintaa laajennetaan siten, että erikoisluokkia olisi myös keskustan ulkopuolella mikä lisäisi koulujen vetovoimaa. Ensimmäinen musiikkiluokka aloitti Turussa jo 55 vuotta sitten. Erikoisluokilla koululainen voi kehittää jotain erityistä taitoa varsinaista opetussuunnitelmaa enemmän. Tällä hetkellä pääasiassa ruutukaava-alueella toimivilla erikoisluokilla voi saada lisää osaamista musiikissa, kielissä, matemaattisissa aineissa, liikunnassa tai taideaineissa. Erikoisluokkatoiminnasta on vuosien varrella ollut paljon poliittista kädenvääntöä. Kokoomus on pitänyt toimintaa tärkeänä, koska näemme oppilaat yksilöinä, joilla on jokaisella yksilöllisiä taipumuksia ja mahdollisesti erityisiä lahjakkuuden lajeja. Lasten oppimisintoa ja lahjakkuuksia ei pidä hukata. Erikoisluokilla lapset kodin tuesta riippumatta saavat mahdollisuuden kehittää taitojaan.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt pitkän ja huolellisen valmistelun tuloksena syntynyttä suunnitelmaa perusopetuksen kehittämiseksi. Suunnitelmassa esitetään valinnaistuntien lisäämistä painotetussa opetuksessa neljän teeman mukaisesti: 1.taiteet ja luovuus, 2.liikunta ja hyvinvointi, 3.kielet ja vaikuttaminen sekä 4.tieteet ja teknologia. Erikoisluokkatoiminnasta tiedottamista tehostetaan jotta sinne osaisi hakeutua myös vieraskielisten perheiden lapsia. Kielitarjontaa vahvistetaan ja etsitään uudenlaisia kielenopetuksen toteuttamistapoja. Liikuntalinjoja 7-luokalta ylöspäin pyritään lisäämään, mutta urheilun ja liikunnan asiantuntijoiden suositukseen perustuen 3-6-luokkien liikuntalinja lopetettaisiin ja tarjottaisi liikuntaa valinnaisaineena useammille oppilaille. Matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden osaamista on jo usean vuoden ajan edistetty varhaiskasvatuksesta lukioon ulottuvassa STEAM-hankkeessa.

Venäjän kieliluokkatoiminnasta syntyneen hälyn joukosta ei aina ole helppo löytää totuutta. Kun nykyinen toimintatapa siellä kehitettiin 2000-luvun alussa, oli maailma toisenlainen. Paljon muita erikoisluokkia suurempi resurssointi ja muista kieliluokista poikkeava oppilasvalintamenettely eivät täytä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Venäjän kielen osaajia toki tarvitaan ja onkin löydettävä keinoja venäjän oppimisen vetovoiman lisäämiseksi

Turun 20 vuotta vanha Kansainvälinen koulu on jo kauan sitten jäänyt liian pieneksi kaupungin liike-elämässä ja tiedemaailmassa toimivien perheiden tarpeille. Nyt on selkeä suunnitelma tiloista joissa koulun oppilasmäärä voidaan kasvattaa ja tukea näin myös Turun monipuolista kehittymistä.

Koko perusopetuksen kehittämisen toimenpidesuunnitelma on luettavissa kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjassa 16.1.2024

Kaija Hartiala

kaupunginvaltuutettu

kasvatus- ja opetuslautakunnan vpj

lastentautien erikoislääkäri