Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Seutuyhteistyö – sanoista tekoihin

Julkaistu 3 vuotta sitten · 28.5.2021 · alvar

Seudullisen yhteistyön lisäämisen ja tiivistämisen puolesta on käytetty Turussa ja lähikunnissa viime vuosina monia puheenvuoroja – tarve on tunnistettu laajalti. Nyt tavoitteet ovat muuttumassa todeksi.

On nähty, että kysyntää on ollut sekä kuntarajat ylittävien yhteisten hankkeiden ja -palveluiden kehittämiseen että edunvalvonnan lisäämiseen. Olemme valitettavasti jääneet kasvussa Tamperetta jälkeen ja yhdeksi syyksi on huomattu seutuyhteistyön puutteet.

Seudullisia toimielimiä on toki meilläkin – sairaanhoitopiiri ja maakuntaliitto suurimpina, jätehuolto ja jäteveden puhdistamo esimerkkeinä seudullisista yhtiöistä sekä joukkoliikenne ja kirjastot ylikunnallisista palveluverkostoista. Näissä luottamushenkilöt ovat useimmiten toimielimensä substanssin asiantuntijoita, mutta eivät useinkaan vaikuta suoraan esimerkiksi edustamansa kunnan hallituksessa.

Tilanne on johtanut siihen, että kuntien ja kaupunkien välinen vuoropuhelu tärkeistä kuntarajat ylittävistä ideoista, mahdollisuuksista ja toki myös mahdollisista ongelmista, on jäänyt sattumanvaraiseksi. Tieto ei ole kulkenut riittävän ajoissa tai se on ollut poliittisesti värittynyttä.

Uuden yhteistyömallin päämääränä on kerätä keskeiset luottamushenkilöt säännöllisesti yhteen. Tavoitteena on vaihtaa näkemyksiä ja tietoa valmistelussa olevista tai sinne tulevista asioista sekä samalla hakea yhteisymmärrystä siihen, mitä painopisteitä alueemme kokonaisuuden kehittäminen vaatii sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Turun kaupunginhallitus päätti maanantaina 24.5. periaatteista, joilla kuntayhtymää seudullamme aletaan valmistella. Selvä enemmistö kannatti konkreettisen edistysaskeleen ottamista. Luottamushenkilöt Turussa ja ympäristökunnissa ovat painottaneet sitä, että Tampereeseen verrattuna meillä on syytä tehdä hallinnosta kevyempi ja ketterämpi. Tärkeintä on tarjota alusta vuoropuhelulle, ei lisätä byrokratiaa. Kun toiminnassa päästään alkuun, on syytä pohtia kuntakokoonpanon laajentamista.

Ensi vaiheessa olisivat mukana Turun lisäksi Raisio, Kaarina, Lieto, Naantali ja Rusko. Jostain on lähdettävä liikkeelle ja tällä joukolla yhteisymmärrys ensiaskeleista on syntymässä. Ilokseni myös muista kunnista on tullut jo nyt yhteydenottoja, joissa on esitetty kiinnostus liittyä mukaan.

Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajana on ollut miellyttävää edistää seutuyhteistyön tiivistämistä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Tuntuu peräti kutkuttavalta, että vihdoin olemme pääsemässä käytännön tasolla eteenpäin.

Jos suunnitelmat etenevät uudella valtuustokaudella suotuisasti, Turun kaupunkiseudun asukkaiden hyvinvointia ja seudullista kasvua päästään vauhdittamaan säännöllisesti yhteisen pöydän ääressä vuoden 2022 alusta.

Sini Ruohonen, Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.)