Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Turku menestyy osaamisella

Julkaistu 3 vuotta sitten · 26.5.2021 · niina

hennapjaanak

Turulla on ollut ja on edelleenkin vahva rooli sivistyskaupunkina. Se näkyy monipuolisena ja tasokkaana kasvatuksena ja opetuksena kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkea- asteen koulutukseen.

Sote-uudistuksen toteuduttua kuntien tehtäväksi jää muun muassa kasvatus- ja koulutusasiat. Turku tarjoaakin lapsille ja nuorille vaihtoehtoisia koulutuspolkumahdollisuuksia, joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on kunkin oppijan yksilöllisten ominaispiirteiden huomioiminen ja siten taata jokaiselle hyvät lähtökohdat ammatilliseen osaamiseen, työelämään ja ylipäätään elämään.

Kaikilla koulutusasteilla tuleekin huolehtia lapsen ja nuoren mahdollisista tuen tarpeista ja myös yksilöllisistä vahvuuksista itsensä kehittämiseksi. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on laadukkaan toiminnan ja pedagogiikan ohella joissakin päiväkodeissa ja kouluissa mahdollisuus pienempään opetusryhmään tai tietyin painotuksin toimivaan toimintaan, kuten esim. liikunta-, musiikki- ja kieliryhmiin.

On hyvä muistaa, että tulevaisuuden opintojen perusta ja sen myötä eväät työelämään luodaan jo varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Sen vuoksi niihin kannattaa ja myös täytyy panostaa. Lasten ja nuorten edun mukaista on vahvistaa jo varhaiskasvatuksessa alkaen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista, monipuolista kielitaitoa, yhteiskuntaopin asioiden omaksumista sekä yleistä elämänhallintaa. Lisäksi on huolehdittava siitä, että ryhmäkoot ovat joustavia ja kooltaan sopivia ja että on riittävästi koulutettuja ja ammattitaitoisia kasvattajia, opettajia ja oppilashuollon henkilöstöä, kuten koulukuraattoreita ja -psykologeja.

Myös toisella asteella ammatillinen koulutus, päivälukiot sekä Turun iltalukio tarjoavat nuorillemme opiskeluun monenlaisia vaihtoehtoja. Toisellakin asteella on opiskelijan edun mukaista huolehtia siitä, etteivät ryhmäkoot ole liian suuria ja että opintoneuvonta on riittävää. Opiskelijoiden menestymistä edesauttaa mahdollisuus saada tarvittaessa myös erityistä tukea sekä riittävästi tukea omaan hyvinvointiin.

Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto ovat osoittaneet suuren suosionsa korkea-asteen koulutuspaikkoina. Niissä jatketaan ja kehitetään edelleen tiivistä yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Turku on monipuolinen ja houkutteleva koulutuskaupunki!

Jaana Kiviluote, KT, erityisluokanopettaja (kok.) ja Henna Pikkarainen, KM, luokanopettaja (kok.)