Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kumppanuuskaavoituksesta on Turussa hyviä kokemuksia – sitä pitää lisätä

Julkaistu 4 kuukautta sitten · 14.3.2024 · jonna

Julkaistu Turun Sanomissa 14.3.2024

Kaavoitus on avain kaupungin kasvuun ja houkuttelevuuteen ja siksi kaupunkikehityksen edellytys. Hitaus kaavoituksessa ajaa Turkuun pyrkiviä asukkaita ja yrityksiä muualle muodostaen kehityksen jarrun kaupungille.

Sujuvammalla kaavoituksella luodaan Turkuun hyvää ja vetovoimaista asuin-, työ- ja investointiympäristöä, mitä kasvava kaupunki tarvitsee huolehtiakseen asukkaidensa hyvinvoinnista.

Turun suurin valtuustoryhmä on edellyttänyt uusia tapoja kaavoituksen nopeutukseen. Kumppanuuskaavoitus on löydetty yhdeksi keinoksi lyhentää kaavoitukseen kuluvaa aikaa ja kehittää myös uusia ideoita kaupunkisuunnitteluun yhteistyössä kaupungin ja yksityisten toimijoiden kesken.

Nyt 33 prosenttia kaavoitusohjelman kohteista toteutuu kumppanuuksina. Tämä on hyvä alku, mutta pormestariohjelmassa asetettu tavoite 40 prosenttia tulee saavuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Asemakaavoitusohjelmassa 2024–2027 on 156 ohjelmoitua tai valmisteltavaa kaavahanketta, joista 52 valmistellaan kumppanuushankkeina tai konsulttityönä.

Kaavoituksen perusongelmana on usein hitaus. Turun kaupunginhallitus on viime vuonna hyväksynyt toimenpiteet ja palvelulupaukset kaavoituksen keston lyhentämiseksi. Jonoa on jo purettu, ja kolmen kuukauden tavoiteaika kaava-aloitteiden käsittelyssä on toteutunut. Lisäksi esiselvitystä on kehitetty informatiivisemmaksi ja sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön kaavanlaatimissopimuksissa.

Kaavoituksen kestoa on siis pyritty lyhentämään useilla eri sujuvoittamistoimenpiteillä.

Kumppanuuskaavoituksen laajentaminen ja prosessien sujuvoittaminen ylipäätään vaatii kaupungin oman organisaation toimintatapojen uudistamista. Kaupunki on jatkossa yhä useam­min kaavoituksen ohjaaja ja yhteistyön tekijä.

Yksityisen sektorin investoinnit voivat kohdistua erilaisiin kaupunkikehityksen osa-alueisiin, kuten asuntojen rakentamiseen, liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, uusiutuvan energian hankkeisiin ja julkisten tilojen kehittämiseen. Tämä monipuolisuus mahdollistaa kokonaisvaltaisen kaupunkisuunnittelun ja -kehityksen, jonka avulla luodaan viihtyisää asuin- ja yritysympäristöä kaupunkiin.

Hyvänä esimerkkinä yhteistyössä toteutetusta hankkeesta on Kupittaan kärki. Tämän kumppanuushankkeen myötä Kupittaan aseman ympärille rakentuu asumisen, palveluiden ja työpaikkojen vetovoimainen keskittymä. Alueelle tavoitellaan korkeatasoista keskustamaista rakentamista, monikäyttöisiä hyb-riditiloja sekä Turun ammatti-instituutin Taito-kampusta.

Uutta kumppanuutta ja yhteistyötä eri tahojen kanssa tarvitaan, jotta kaupunkikehitykseen saadaan monipuolisesti ideoita ja kaavoitusprosesseja sujuvoitettua.

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä näkee yritysyhteistyöllä toteutettavan laadukkaan kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen Turun kasvun kannalta tärkeänä kysymyksenä.

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä