Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Veera Löthman: Aivovuoto otettava vakavasti – Turusta vetovoimainen kaupunki myös valmistuneille

Julkaistu 9 vuotta sitten · 2.12.2015 · Suvi Uusitalo

veera lothman

Yliopistosta valmistumisen kynnyksellä kaltaiseni nuori turkulainen alkaa pohtia vakavasti tulevaisuuden suunnitelmiaan – varsinkin sopivaa asuinpaikkakuntaa.

Vaikken ole lähimaillekaan syntyperäinen turkulainen, voisin mieluusti jäädä Turkuun valmistumisen jälkeen. Turku on kaunis ja rauhallinen kaupunki, jossa etuna ovat erityisesti kohtuulliset asumiskustannukset ja pienet etäisyydet.

Tästä yhtälöstä puuttuu enää vain työpaikka vastavalmistuneelle: Turun työllisyysnäkymät pakottavat vastavalmistuneen suuntamaan katseensa kohti pääkaupunkiseutua vaikka kuinka haluaisi jäädä kaupunkiimme nettoveronmaksajaksi.

En suinkaan ole ainoa turkulainen opiskelija, joka painii saman ongelman parissa. Timo Aron vuonna 2011 julkaiseman tutkimuksen mukaan Turun seutu kärsii merkittävästä korkeakoulutettujen muuttotappiosta, toisin sanoen aivovuodosta. Asia pitää ottaa Turussa vakavasti: korkeakoulutettujen aivovuodolla on merkittäviä kauaskantoisia vaikutuksia alueemme osaamistasoon, innovaatioihin ja kilpailukykyyn.

Turku on loistava paikka opiskella. Miten saataisiin Turusta yhtä hyvä paikka myös vastavalmistuneelle? Kuinka saada Turusta vetovoimainen vaihtoehto Helsinkiin muutolle? Ongelmaan ei ole yhtä yksinkertaista ratkaisua, sillä kunnallispoliittisilla keinoilla asiaan on hankalaa vaikuttaa suoraan. Pallo tuleekin heittää ensisijaisesti seudun elinkeinoelämälle ja korkeakouluille, joiden tulisi pyrkiä vaikuttamaan opiskelijoiden muuttopäätöksiin. Alueemme mahdollisuuksia tulisi tuoda paremmin esiin lisäämällä opiskeluun työelämäyhteyksiä: elinkeinoelämän kannattaisi hyödyntää seudun opiskelijat esimerkiksi tarjoamalle heille gradutoimeksiantoja tai ottamalla heitä mukaan erilaisiin kehitysprojekteihin.

Lisäksi korkeakouluissa tulisi kannustaa opiskelijoita akateemisen yrittäjyyden polulle entistä paremmin kasvattamalla nuorista yrittäjähenkisiä kansalaisia. Turun tehtävänä taas on antaa yrittäjyyden aloittamiselle hedelmälliset puitteet: kaupungin tulee tukea korkeakouluissa syntyneitä innovaatioita muuttumaan kaupallisesti kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Jokaisella Turkuun jäävällä korkeakoulutetulla on monia positiivisia kerrannaisvaikutuksia koko alueen menestymisen kannalta. Opiskelijoita ei missään nimessä tule nähdä Turussa vain väliaikaisena menoeränä vaan pyrkiä kaikin keinoin saada heidät jäämään hienoon kaupunkiimme.

Veera Löthman

Kirjoittaja on Kokoomuksen Turun Aluejärjestön hallituksen jäsen ja oikeusnotaari