Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Janina Myllynen: Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotukset ovat välttämätön paha

Julkaistu 8 vuotta sitten · 17.12.2015 · Suvi Uusitalo

Myllynen_janina

Eduskunta päätti toissapäivänä monista vaikeista ratkaisuista. Esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen nostamisen mahdollistaminen kunnille on herättänyt paljon närää ja suuttumusta. Tosiasiassa maksujen jättäminen nykyiselle tasolle saattaisi olla huomattavasti kohtalokkaampaa kuin maksujen korottaminen.

Turun kaupunki on lain mukaan velvollinen järjestämään perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa, mutta varsinaisen tuottamisvastuun se ulkoistaa usein muille palveluntuottajille, kuten yhdistyksille. Kaupunki tukee tätä aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottamista koululaiskohtaisella tuella, jota palveluntuottajat voivat hakea. Tosiasiassa kuitenkin toiminnan tuottamisen kustannukset ovat niin korkeat, että kaupungin avustukset tai asiakasmaksut eivät usein yhdessäkään riitä korvaamaan kaikkia aiheutuvia kuluja. Monet ulkopuoliset palveluntuottajat ovat aidosti todella tiukilla, ja jo nyt monien toimintapaikkojen aamu- ja iltapäivätoiminta on jouduttu lakkauttamaan ja uudelleenjärjestelemään toiminnan tappiollisuuden vuoksi. Lapsille uudelleenjärjestelyt näkyvät tuttujen ohjaajien ja ryhmien muuttumisena, mikä ei liene heidän etunsa kannalta optimaalista.

Toiminnan armottomat säästöpaineet voivat aihauttaa palveluntuottajille tilanteen, jossa pitkän kokemuksen omaavia varhaiskasvatuksen ammattilaisia ei kerta kaikkiaan ole resursseja palkata. Silloin aletaan etsiä työllistämistukitoimien piirissä olevia henkilöitä, kuten oppisopimusopiskeljoita tai merkitsevästi alentuneen työkyvyn vuoksi palkkatuettuja työntekijöitä. Asiasta ongelmallisen tekee viimeistään se, että olosuhteista johtuen työntekijöiden vaihtuvuus on kehittynyt paikoitellen harmillisen suureksi. Sekään ei varmasti ole optimaalista lapsien kannalta kenenkään mielestä. Mutta se on totuus.

Nurinkurisinta palveluntuottajien tilanteessa on se, että kaupunki ei tällä hetkellä maksa euroakaan tukea sellaisista koululaisista, jotka osallistuvat vain aamutoimintaan. Aamutoiminta pitäisi siis pystyä rahoittamaan ainoastaan muutaman kympin asiakasmaksujen avulla, mikä on käytännössä valitettavasti osoittautunut toiveajatteluksi. Kaiken kaikkiaan tilanne on kestämätön monille ulkopuolisille palveluntuottajille, eikä hyvä myöskään kaupungille itselleen: kun ulkopuolinen palveluntuottaja irtisanoutuu  tai joutuu esimerkiksi konkurssiin, palaa palvelun tuottamisvastuu lyhyellä varoitusajalla takaisin kaupungille. Silloin edessä on kiireellisesti uuden – vielä  toiveikkaan – tuottajan etsiminen, tai vastaavan toiminnan tuottaminen itse, huomattavasti suuremmin kustannuksin. Lisäksi samassa rytäkässä lapsille tutuksi muodostunut ympäristö ja ohjaajat saattavat mennä vaihtoon kesken kauden.

Asiakasmaksujen korotus on kipeä muutos, jonka avulla on kuitenkin mahdollista pelastaa monen koulun ja kaupungin lapsien aamut ja iltapäivät. Asiakasmaksuihin puuttuminen ei mielestäni kuitenkaan itsessään riitä, sillä kaupungin palveluntuottajille maksamat korvaukset eivät tämän myötä vielä kehittyisi mihinkään. Mikäli haluamme jatkossakin tarjota lapsillemme turvallista ja virikkeellistä aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun ohelle, on siitä oltava valmiita myös maksamaan.

Janina Myllynen

Kirjoittaja on Turun Kokoomuksen hallituksen jäsen ja Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja