Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Tulevaisuuden Turku kukoistaa, kun asukkaat voivat hyvin

Julkaistu 3 vuotta sitten · 20.5.2021 · niina

sauli-seittenranta-jaana-halin-heikki-pa%cc%88lve-pieni
Sote-uudistus ei ole taikurin esittämä hokkuspokkustaikasana, joka muuttaa kaiken kerralla paremmaksi. Meidän tulee pitää mielessämme, että ruohonjuuritasolla turkulaisten ongelmat säilyvät entisellään riippumatta siitä, toteutuuko esitetty sote-uudistus, sillä kyseessä on ennen kaikkea hallintouudistus. Sote-uudistuksen tulee toteutuessaan olla ihmis- ja potilaslähtöinen, ei hallintokeskeinen. Ihmisen omaa mahdollisuutta ja valtaa toimia ja valita hoitopaikkansa on vahvistettava, ei vaikeutettava.
Kaikki alkaa jo ennaltaehkäisystä. Se on inhimillisesti ja taloudellisesti kestävintä. Tulee tarjota liikunnallisuutta ja terveitä elämäntapoja edistäviä malleja ja mahdollisuuksia sekä huomioida hyöty-, lähi- ja luontoliikuntaedellytykset, jotka mahdollistavat jokaiselle turkulaisille aktiiviset elämäntavat. Ikääntyvälle väestölle tulee taata sujuvat asumisen, liikkumisen ja lähipalveluiden kokonaisuudet, jotka tukevat terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Seniorirannekkeen hinnan tulee olla kohtuullinen, voima- ja tasapainokursseja tulee järjestää riittävästi.
Koronapandemiasta johtuvat muutokset lasten ja nuorten elämässä ovat olleet huomattavia ja kärjistyneenä ongelmat näkyvät mm. lastensuojeluilmoitusten lisääntymisenä. Lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen tulee panostaa ja heille tulee tarjota matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja ja psykososiaalista tukea.
Digiaikana monet asiakkaat perehtyvät vaivoihinsa netissä. Olemassa olevia digipalveluita markkinoimalla oikea tieto löytyy helpommin ja moni vaiva ratkeaa jo omahoito-ohjeilla ilman kontaktia. Lääkäritalojen chat- ja etälääkäripalvelut puolestaan säästävät asiakkaan ja ammattilaisten aikaa. Näistä tulee ottaa mallia tai niitä tulee hankkia yrityksiltä, joissa toimivat etäpalvelut on otettu käyttöön aiemmin. Palvelussa tulee kuitenkin huomioida tarve digiosaamisen hallinnalle järjestämällä koulutuksia ja palveluiden on toimittava myös perinteisin keinoin.
Sote-järjestelmä tulee rakentaa sellaiseksi, että se varmistaa selkeät perus- ja erikoistason portaattomat hoitoketjut, sekä saumattoman yhteistyön ja tiedon kulun palveluissa ja palveluiden välille. Tavoitteena tulee olla asiakkaiden pompottelun vähentäminen ja oikean palvelun saaminen oikeaan aikaan, mikä vähentää häiriökysyntää, hukkaa ja kustannuksia.
Koulutukseen ja perehdytykseen tulee varata riittävästi resursseja, jotta sote-alalle saadaan uusia tekijöitä. Työn kuormittavuuden vähentämisen lisäksi pitää nostaa esiin työn vetovoimatekijöitä. Niitä ovat modernit työmenetelmät: tekoäly-, robotiikka- ja etäpalvelut. Hyvään esimiestyöhön ja kannustavan palkkaussysteemin kehittämiseen tulee myös panostaa.
Rajallisten resurssien maailmassa yksityiset palveluntuottajat tulee ymmärtää voimakkaammin kumppaneiksi. Monikanavaisella palvelulla, yritysten ja järjestöjen osaamista hyödyntäen, pystytään paremmin vastaamaan turkulaisten tarpeisiin. Ottamalla asiakkaat mukaan kehittämiseen, saavutetaan parhaimmat tulokset. Sote-toimijoiden saumaton yhteistyö, palveluiden oikea mitoitus sekä niiden oikea kohdennus tuottavat parhaimmillaan terveyshyötyä, kustannusvaikuttavuutta hoitoon, innovaatioita, työpaikkoja ja elinvoimaa Turkuun.

Sauli Seittenranta, Jaana Halin, Heikki Pälve