Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Piia Alvesalo: Turku ottaa takapakkia  esiopetuksen palveluissa

Julkaistu 7 vuotta sitten · 20.1.2017 · Janina Myllynen

20.1.2017
Perheille tärkeät varhaiskasvatuspalvelut ovat Turussa kehittyneet hyvään suuntaan viime vuosien aikana. Vanhemmat ovat voineet valita perheen tilanteeseen ja tarpeisiin sopivan päiväkodin ja palveluseteli on ollut tässä toimiva väline. Nykyinen systeemi on vanhemmille mieleinen ja kustannustehokas kaupungille sekä hyvää elinkeinopolitiikkaa.

Nyt Turku on tekemässä täyskäännöstä perheiden palveluissa, kun suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto on päättänyt priorisointilistasta, jonka mukaan lapsia tullaan sijoittamaan esiopetukseen kaudella 2017–2019. Listalla ensisijaisina paikkoina mainitaan perusopetuksen tilat ja kaupungin omat erilliset esiopetusyksiköt sekä kunnallisten päiväkotien tilat. Viimeisenä listalla ovat yksityiset päiväkodit, joiden käyttöön Turku on vanhempia kannustanut palvelusetelien avulla.

Kuten aiemmissa kirjoituksissa (TS 18.1.) on tuotu esiin, käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että tutut päiväkotiryhmät hajotetaan ja vanhempien sijasta kaupungin virkamiehet päättävät päiväkodeista esiopetukseen siirtyvien lasten siirron sopiviksi katsomiinsa paikkoihin. Kenen etuja ehdotettu muutos palvelee? Ei ainakaan perheiden.

Turussa on vihdoin päästy hyvän talouskasvun tielle, yritykset rekrytoivat ja Turku haluaa houkutella uusia asukkaita. Houkuttelevuutta tuskin lisää näennäisesti perheiden tarpeisiin vastaavat palvelut. Täällä asuvilla perheillä tulee olla nykyaikaiset mahdollisuudet saada hyviä varhaiskasvatuspalveluita. Jo hyvällä tiellä tulee jatkaa.

Kärsijänä tässä poukkoilevassa päätöksenteossa on turkulainen lapsi. Tämä ei voi olla hyvää politiikkaa.

Piia Alvesalo

Kirjoittaja on Turun kokoomuksen hallituksen jäsen