Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Pekka Paatonen: sote tulee –oletko valmis?

Julkaistu 8 vuotta sitten · 15.4.2016 · Janina Myllynen

15.4.2016
Otsikon kysymystä on toistettu viime vuosina usein. On myös sanottu, että sote-uudistus on vaikea, ja jos se olisi helppo, niin se olisi jo toteutettu. Sote-uudistuksen parissa Sipilän hallitus on ainakin kolmas hallitus. Viime eduskuntakaudella sote-uudistus kaatui aivan kalkkiviivoilla tunnettuihin perustuslaillisiin ongelmiin.

Sote-uudistus on edennyt viime syksyn periaatepäätösten pohjalta. Kokoomukselle tärkeä valinnanvapaus tuli keskeiseksi osaksi sote-uudistusta ja sai konkretiaa Mats Brommelsin työryhmän julkistettua neljä vaihtoehtoista mallia. Valinnanvapaus tulisi mielestäni toteuttaa mahdollisimman laajana, jotta sote-uudistuksella saavutetaan sille asetetut tavoitteet jonojen lyhentymisestä ja paremmista palveluista, jotka toteutetaan kustannustehokkaasti.

Koska sote-uudistuksella tavoitellaan kestävyysvajeen umpeen kuromista kolmella miljardilla eurolla vuoden 2030 mennessä, on kustannustehokkuuden lisääminen ensiarvoisen tärkeää. Sote-uudistuksella ei niinkään tavoitella suoranaisia kustannussäästöjä, vaan kustannustennousun kasvu-uran taittumista, jotta asetettu kolmen miljardin euron säästö verrattuna nykyiseen kustannusten kasvu-uraan saavutetaan vuoteen 2030 mennessä. Sote-uudistuksessa kustannukset saattavat alkuvaiheessa jopa hieman kasvaakin palkkaharminoisoinnin vuoksi, ennen kuin uusien toimintatapojen kustannushyödyt kyetään saavuttamaan täysimääräisesti.
Rahoitus on päätetty toteuttaa sovittamalla rahoitus valtion tuloverotuksen asteikkotarkistuksiin. Samalla tulee varmistaa, ettei sote-uudistus lisää kokonaisveroastetta. Kaiken julkisen rahoituksen piirissä olevan sote-palveluita koskevan kustannus- ja laatutiedon tulee olla julkista ja reaaliaikaisesti saatavissa verkossa. Kattava tieto on tärkeää valinnanvapauden, kustannustehokkuuden ja palvelujen kokonaisuuden kannalta. Nykyisessä sote-järjestelmässä esim. kustannusten saattaminen vertailukelpoiseksi julkisten ja yksityisten palveluntuottajien välillä on useimmiten vaikeaa, ellei peräti mahdotontakin.

Uudistuksessa digitalisaation ja teknologian kehityksen mahdollisuudet tulee hyödyntää täysimääräisesti. Palveluista tehdään käyttäjäystävällisempiä sekä joustavampia, ja ennen kaikkea on pyrittävä eroon paikkasidonnaisuudesta. Turun kaupunki ja sen hyvinvointitoimiala ovat aktiivisesti kehittämässä konseptia uudelle valtakunnalliselle potilastietojärjestelmälle (UNA) ja omahoidon digitaalisille arvopalveluille (ODA).

Kokoomus pitää sote- ja alueuudistuksessa tärkeänä kuntien ja erityisesti suurten kaupunkiseutujen (pääkaupunkiseudun, Turun, Tampereen, Oulun jne.) elinvoimaisuuden, elinkeinoelämän ja innovaatiokyvyn merkittävää vahvistamista. Sote-uudistukseen valmistautuminen Varsinais-Suomessa on kuntien, sairaanhoitopiirien, maakuntaliitojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa jo käynnissä.

Osasta uudistuksen kohdista käydään luultavasti hallituksen sisällä vielä poliittista vääntöä. Ratkaisut ovat kuitenkin aivan käsillä; hallituksen oman aikataulun mukaan uudistuksen lakiesitykset lähtisivät kuntiin ja muille tahoille lausunnolle viimeistään touko-kesäkuun aikana. Meidän kokoomuslaisten tulisi varmistaa ehkäpä kuluvan vuosisadan tärkeimmän uudistuksen poliittinen läpimeno ja toimeenpano kaikilla tasoilla.

Pekka Paatonen
Kirjoittaja on Turun Kokoomuksen hallituksen jäsen