Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kokoomuksen Suominen: työllistämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota

Julkaistu 8 vuotta sitten · 13.4.2016 · Janina Myllynen

13.4.2016
Kokoomuksen Turun Aluejärjestön puheenjohtaja Joonas Suominen korostaa, että keskuskunnille tulee aluehallintouudistuksen jälkeenkin tarjota niiden tarvitsemat resurssit työttömyyshaasteiden hoitoon.

Meneillään olevan aluehallintouudistuksen myötä työllistämispalvelut tullaan järjestämään uudelleen maakunnan ja kuntien välillä. Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaan TE-toiminnot siirretään tulevaisuudessa maakuntien järjestettäviksi. Uudistuksen myötä maakunnat tulevat sopimaan TE-palveluiden tuottamisesta kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Työllisyystoimintojen uudistuksen lähtökohtana tulisi olla nopeampi ja kestävä työllistyminen. Oikea-aikaisilla ja nopeilla toimenpiteillä, sekä tiiviillä yhteistyöllä alueen elinkeinoelämän kanssa pystytään luomaan kestävää työllistymistä.

Työllisyydenhoito erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta on kasvava ongelma. Haastavassa tilanteessa, jossa vähäiset valtiontalouden resurssit kilpailevat kasvavaa työttömyyttä vastaan, tulisi aktiivisesti etsiä uusia keinoja ja malleja työllisyyden hoitoon. Kokeilukulttuuri on tehokas tapa uusien ratkaisujen etsimiseen, ja tästä syystä kuntien työllisyyskokeilua olisikin perusteltua jatkaa.

On myös tärkeää ottaa huomioon, että rahoitus- ja järjestämisvastuun on kuljettava käsi kädessä. Pitkäaikaistyöttömien osalta tilannetta tulisi selkeyttää: pitkäaikaistyöttömien aktivointi on tällä hetkellä kuntien harteilla ja valtion osuuden pitäisi tulla TE-keskusten kautta. Valtion rahoitus on kuitenkin loppumassa jo ennen kesää, ja siitä huolimatta kunnat kustantavat puolet pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Turku joutui viime vuonna maksamaan Kelalle peräti 24,6 miljoonaa euroa.

Keskuskuntien asema pitkäaikaistyöttömien työllisyyden hoidossa on keskeinen. Työllisyydenhoito voidaankin nähdä myös tärkeänä lähipalveluna. Tilanteessa, jossa suurimmat työttömyyshaasteet lankeavat keskuskuntien harteille, tulisi kunnilla olla myös laajamittaisesti työkaluja tilanteen hoitamiseen. Mikäli työllisyyden hoito viedään kauemmas keskuskunnista, on vaarana, että aktivointitoimet keskittyvät vain tilastojen korjaamiseen. Tällöin varsinainen työllistäminen jää toissijaiseksi tavoitteeksi, mikä ei liene toivottavaa yhdenkään osapuolen kannalta.

Lisätietoja:
Joonas Suominen
Puheenjohtaja
Turun Kokoomuksen aluejärjestö ry
joonas.suominen@turku.fi
+358 400 782838