Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Sirpa Kärpijoki: Tavoitteena hyvinvoiva Turku

Julkaistu 7 vuotta sitten · 27.3.2017 · villelaakso

27.3.2017
Turun päättäjien (nykyisten ja tulevien) primääritehtävä on edistää turkulaisten hyvinvointia. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Kuulostaa kliseeltä, mutta se on todellakin totta. Koulutuksesta ei saa tinkiä. Meillä on erittäin korkeatasoinen opetus ja tulee olla näin jatkossakin. Toki on hyvä muistaa, että oppia on ikä kaikki. Nykyään voidaan vaihtaa työuria useampaankin kertaan uudelleen kouluttautuen työhön, joka kiinnostaa enemmän tai yksinkertaisesti aloille, joilla on pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä. Ikääntyneet senioritkin tarvitsevat uusia virikkeitä ja oppimiskokemuksia. Muistiahan ei tule säästää, jotta se toimisi loppumetreille saakka. Pienten lasten päivähoito ja esiopetus on tärkeä sektori, jossa voidaan hyvin toimin myös parantaa lapsen koulukypsyyttä sekä mikä tärkeintä, antaa turvallinen lapsuus vakaine juurineen vanhempien kasvatusvastuuta tukien.

Terveyteen on tärkeää panostaa ennaltaehkäisevästi. Siispä liikuntamahdollisuuksia tulee tarjota joka ikäryhmälle. Erityisesti tulee taata, että jokaisella lapsella on mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen riippumatta vanhempien varallisuudesta. Harrastukset ovat tärkeitä myös siksi, että ne ennaltaehkäisevät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Liikunnan lisäksi tulee myös olla tarjolla muunkinlaisia harrastemahdollisuuksia kulttuuritarjontaa unohtamatta. Mielelläni näkisin, että upeaa kansanperinnettä siirrettäisiin lapsille laulujen, lorujen, pelien, kirjallisuuden jne. muodossa.

Kaavoitus, rakennustoimi ja ympäristönsuojelu ovat luonnollisesti yhteydessä ihmisten hyvinvointiin. Tarvitsemme lisää asuntoja, ja siten ehkä tiiviimpää ja korkeampaa rakentamista. Viihtyisyyden kustannuksella niin ei kuitenkaan voi tehdä. Ihminen on osa luontoa. Turkulaiselle on tärkeää puistot, joki, meri, metsät ja siten ympäristömme säilyminen turmeltumattomana myös jälkipolvillemme.

Näillä eväillä kohti kevättalvea turkulaiset!

Sirpa Kärpijoki
Kirjoittaja on Turun Kokoomuksen kuntavaaliehdokas