Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Matti Niskanen: Toimiva kunta muodostuu neljästä T:stä

Julkaistu 7 vuotta sitten · 27.3.2017 · villelaakso

27.3.2017
Turvallisuus on meille niin ilmiselvää, että turvallisuusasiat mielletään yleensä kovaksi turvallisuudeksi eli ulkoisiksi uhiksi. Kuitenkin turvallisuus on aina lähellä meitä ja kuntalaisten arkea sekä kotia.

Kunnissa päätetään paljon arjen turvallisuuteen liittyviä asioita: Miten pelastustoimet ovat järjestetty, miten ensihoito ja sairaankuljetukset hoidetaan ja onko kaavoituksissa otettu huomioon tulevien rakennusten pelastusreitit ja evakuointialueet.

Turvallisuus on myös osa kaupungin ulkokuvaa. Turvallisuus lisää kaikkien kuntalaisten elämänlaatua, parantaa kaupungin imagoa, lisää alueen kilpailukykyä ja houkuttelee uusia asukkaita sekä yrityksiä. Katuväkivalta ja yleinen ilkivalta ovat vakavia ilmiöitä. Katuväkivaltaa voidaan ehkäistä pitämällä huolta asuin- ja liikkumisympäristön siisteydestä, toteuttamalla järkevää ja avaraa kaupunkisuunnittelua sekä lisäämällä valaistusta ja kameravalvontaa keskusta-alueilla.

Turussa tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien kustannukset ovat vuosittain vuoden 2014 arvion mukaan jopa 72 miljoonaa euroa puhumattakaan henkilövahingoista. Kevyen liikenteen lisääntyessä kaupungin tulee samalla kehittää myös jalankulku- ja pyöräteiden sekä suojateiden turvallisuutta. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin ihmisen oma vastuu liikenteessä.

Suomessa asuvien hyvinvointi on kasvanut, mutta samalla ongelmat ovat kasaantuneet aiempaa enemmän pienelle ihmisjoukolle. Syrjäytyminen sekä sosiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet – tämä on tosiasia, jota ei pidä piilottaa. Myös maahanmuuttajien kotouttamiseen on kiinnitettävä huomiota. Prosessissa korostuvat ennen kaikkea työ ja koulutus. Kaupungin asuinalueet eivät saa eriytyä toisistaan tulojen tai varallisuustason mukaan. Sosiaalisten ongelmien keskittyminen tietyille alueille heikentää turvallisuutta. Esimerkiksi erityisopetukseen panostaminen ja korttelipoliisit parantavat ongelma-alueiden turvallisuutta.

Tulevien kuntapäättäjien tulee muistaa työssään, että toimiva kunta muodostuu neljästä T:stä: Talous, Terveys, Työ ja Turvallisuus. Kun nämä T:t pidetään mielessä kaikessa päätöksenteossa, saamme luotua turkulaisille paremman ja turvallisemman Turun.

Matti Niskanen
Kirjoittaja on nuorisolautakunnan jäsen ja Turun Kokoomuksen kuntavaaliehdokas