Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Ville Valkonen: 11 keinoa, joilla kaupunki voi parantaa työllisyyttä

Julkaistu 7 vuotta sitten · 28.3.2017 · villelaakso

28.3.2017
Työ on hyvinvoinnin perusta. Jokainen ansaitsee mahdollisuuden työhön ja sitä kautta oman elämän parantamiseen. Vauraus syntyy vain tuottavasta työstä. Tämän takia työpaikkojen lisäämisen pitää olla päättäjien tärkeimpiä tavoitteita.

Mitä kaupungit ja kaupunginvaltuutetut sitten voivat tehdä työllisyyden parantamiseksi? Valtaosa työllisyyteen liittyvistä päätöksistä tehdään valtakunnallisesti: työmarkkinalainsäädäntö, verotus, innovaatiojärjestelmä ja niin edelleen ovat eduskunnan päätöksiä. Kaupungeilla on kuitenkin paljon keinoja vaikuttaa oman alueen työllisyyteen. Kunnilla ja kaupungeilla on nimittäin yleisvastuu alueen elinvoimasta ja työllisyydestä ja paljon työkaluja niihin vaikuttamiseen. Alla on niistä luettelo.

 1. Yritysten toimintaedellytyksiä parantava kaavoitus on keskeisin keino kaupungin kehityksen ohjaamiseen.
 2. Rakentamismääräykset ja muut luvat. Sujuvat, ripeät ja ennakoitavat lupakäytännöt laskevat investoimisen kustannuksia.
 3. Yritysten tarpeet ja työllisyyden huomioiva, aktiivinen koulutuspolitiikka.
 4. Työllisyyspalvelut ja kuntouttava työtoiminta. Kaupungilla on vapaat kädet järjestää työttömille toimintaa.
 5. Yrityspalvelut. Kaupungilla on vapaat kädet järjestää tukea ja neuvontaa myös yrityksille. Tämä kannattaa tehdä tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen (tulevaisuudessa maakunnan) ja yrittäjien kanssa.
 6. Toimivat liikenneratkaisut vaikuttavat yritysten toimintaan ratkaisevasti.
 7. Pienyritysmyönteisellä hankintatoimella voidaan pitää huoli siitä, että alueen omat, pienemmät yritykset pääsevät mukaan kilpailuihin.
 8. Yritysten hyödyntäminen palveluiden tuotannossa. Kaupunki voi monissa palveluissa päättää, tuottaako se palvelun itse vai antaako se yrityksille mahdollisuuden tuottaa palvelun. Näillä päätöksillä voi olla merkittäviä vaikutuksia alueen yritysten elinvoimaan.
 9. Kunnallisten kehitysyhtiöiden toiminta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi takauksia, kiinteistöjärjestelyjä ja yrityskumppanuuksia.
 10. Matkailun ja kaupunkikuvan edistäminen. Matkailu tuo monissa kaupungeissa paljon rahaa ja työtä paikallisille ravintoloille, puodeille, hotelleille ja muille palveluille. Hyvä kaupunkibrändi on kultaakin kalliimpi, ja brändin kehitystä johtaa kaupunki. Lukuisat kaupungin päätökset kulttuurista liikenteeseen vaikuttavat matkailuhoukuttelevuuteen.
 11. Kaupungin oma henkilöstöpolitiikka. Tämä pitää sisällään muun muassa harjoittelu- ja kesätyöpaikat nuorille.

Paikallisella elinkeinopolitiikalla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa yritysten menestymiseen ja työllisyyteen.

Kuntavaalit pidetään 9.4.2017. Tulevat kaupunginvaltuutetut tulevat tekemään päätöksiä kaikista yllä mainituista asioista. Ainoastaan menestyvillä kaupungeilla on mahdollisuus huolehtia muista tärkeistä asioista, kuten koulutuksesta, terveydenhuollosta ja ympäristöstä. Tämän vuoksi työpaikat ja yritysten mahdollisuudet menestyä tulee asettaa kaikessa päätöksenteossa etusijalle!

Ville Valkonen
Kirjoittaja on Turun Kokoomuksen kuntavaaliehdokas