Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Aaltonen & Nordqvist: Lisää vauhtia Hirvensalon liikennehankkeisiin!

Julkaistu 7 vuotta sitten · 23.3.2017 · villelaakso

23.3.2017
Turun suurimmat liikenteelliset pullonkaulat ovat Hirvensalossa, mikä johtuu saarilla asumisen suosion kasvusta, automäärän lisääntymisestä ja siitä, että autoilla ja joukkoliikenteellä on aamulla keskustaan ajettaessa käytössä vain yksi kaista. Nykyinen tilanne on kaukana optimaalisesta.

Ongelmat ovat viime vuosina kasvaneet, ja ensi vuonna Vanhalle Kakskerrantielle on odotettavissa lisää poikittaisliikenteen aiheuttamia ruuhkia, kun Syvälahden koulu valmistuu.

Nopein keino tilanteen korjaamiseksi on Kakskerrantien nelikaistaistaminen Hirvensalon silta-Kukolan liittymä -välillä, jolloin kääntyminen Kakskerrantielle ja -tieltä helpottuu. Nämä liikenteen sujuvuuden ja tielläliikkujien turvallisuuden kannalta välttämättömät toimenpiteet edellyttävät asemakaavan tarkistamista, joka tulee käynnistää viipymättä.

Myös joukkoliikenteen linjastoa on mahdollista selkeyttää nopeastikin. Esimerkiksi työmatkayhteyden Kupittaalle tarjoava linja 58 kaipaa vielä hienosäätöä, jotta matka taittuu ripeästi ja on houkuttelevampi käyttäjille. Hirvensalon joukkoliikenteessä avainasioita ovat sujuvuus ja selkeys.

Toinen tutkimisen arvoinen asia on saarten koulujen alkamisajankohtien porrastaminen, jotta kaikkien ei tarvitse rynnätä yhtä aikaa viemään lasta kouluun. Myös digitalisaatio ja etätyö tuovat joustoja työaikoihin ja auttavat liikenteen ruuhkahuippujen tasaamisessa.

Seuraava loikka on sitten pidempi ja tarkoittaa toisen siltayhteyden rakentamista mantereelle. Sillasta on pidettävä tiukasti kiinni, kun Hirvensalon osayleiskaava tulee tänä keväänä kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan sekä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Toinen silta auttaisi autoilijoita välttämään keskustaan johtavan väylän liikennesumput. Samalla se mahdollistaisi joukkoliikenteen suunnittelun niin, että Hirvensalo olisi keskustasta tulevan runkolinjan ja Kupittaalle menevän kehälinjan päätepiste. Lisäksi uusi silta tarjoaisi houkuttelevan pyöräreitin Kupittaan ja Skanssin suuntaan.

Liikennejärjestelmän johdonmukainen suunnittelu edellyttää asukasmäärän kasvun huomioon ottamista ennakoivasti niin, että tärkeät infrahankkeet voidaan toteuttaa etupainotteisesti, jolloin liikenneongelmien määrä vähenee. Vaikka teknologiset mullistukset tuntuvat seuraavan toisiaan kiihtyvällä vauhdilla, ihmisten liikkumisen tarve tuskin pienenee.

Harry Nordqvist
Puheenjohtaja
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
050-5167558

Niko Aaltonen
Puheenjohtaja
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
040-512 2836