Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Iina Antinluoma: Taide tuoreuttaa kaupunkitilan

Julkaistu 8 vuotta sitten · 4.3.2016 · Janina Myllynen

4.3.2016
Julkisen tilan laatu paranee taiteella. TNS Gallupin vuonna 2014 toteuttaman kyselyn mukaan 70 % suomalaisista haluaakin taidetta arkiympäristöönsä. Kaupunkilaisten toiveita kannattaa kuunnella: viihtyisä ympäristö edistää sosiaalista kestävyyttä ja ympäristöstä huolehtimista. Taide ymmärretään osallistavana voimavarana, joka voi olla sekä paikka- että tilannesidonnaista.

Viime vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriö jalkautti Prosentti taiteelle -hankkeen yhteistyössä alan järjestöjen kanssa. Prosenttiperiaate tarkoittaa, että rakentamisen kustannuksista noin prosentti käytetään taiteeseen. Prosenttiperiaatteella on jälleen Suomessa vahva poliittinen tahto, ja siitä puhutaan hallituksen yhtenä kärkihankkeena. Turussa prosenttiperiaate vahvistettiin jo 2005 pysyväksi toimintamalliksi uusien julkisten rakennusten taidehankinnoissa. Kuntien ja valtion ohella periaatetta toteuttavat yhteisöt ja yritykset uudis- ja korjausrakentamisessaan. Ruotsissa prosenttiperiaate sisältyy rakennusbudjetteihin automaattisesti.

Turussa kaavoitus ja isot rakennushankkeet etenevät nyt vauhdilla keskustassa ja sen liepeillä. Kaavoittaja, sekä julkiset ja yksityiset rakennuttajat yhteistyössä taiteilijajärjestöjen kanssa voivat luoda ankean, kolkon ja yksitoikkoisen kaupunkitilan sijaan vetovoimaisia, sanoisinko lumovoimaisia paikan ilmeikkyyttä vahvistavia ympäristöjä. Lisääntyykö taiteen saavutettavuus ja kasvaako kaupungin omaleimaisuus, se riippuu rakennusyritysten taidetahdosta.

Ainakin Linnanfältin kaavaselostus ilmentää kaupungin halua vahvistaa alueen vetovoimaisuutta ympäristötaiteen ja rakennuksiin integroidun taiteen keinoin; kaupunki lupaa ympäristötaidetta modernin puukaupungin yleisille alueille, ja toivoo vastavuoroisesti korttelialueiden toteuttajien huomioivan suunnitelmissaan taiteen tarjoamat mahdollisuudet tonttien kulkuyhteyksissä, sisäpihoilla sekä uudisrakennuksiin kiinnitettävässä taiteessa.

Suomessa Turku on edelläkävijä julkisen taiteen sijoittelussa kaupunkikuvaan. Maan ensimmäinen henkilömuistomerkki paljastettiin täällä 1864. Moni Pro Cultura- säätiön 1990-luvulla hankkimista ympäristötaideteoksista on nykyään kaupunkitaiteellisia maamerkkejä. Turun vuosi Euroopan kulttuuripääkaupunkina 2011 puolestaan jätti katukuvaan useita tuoreita taidetekoja. Tilalliset teokset voisivat kiinnostaa matkailijoitakin.

Urbaani tila, ydinkeskusta, lähiö tai puisto on yhteinen resurssimme, samoin kuin kieli tai kulttuuri- ja rakennusperintökin. Kaikilla kaupunkikuvan rakentamisen osa-alueilla taide elävöittää arkiympäristöä.

Iina Antinluoma
Kirjoittaja on Turun Kokoomuksen hallituksen jäsen ja Turun Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan varajäsen.