Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

”Suunta todella synkkä” – Joonas Suominen huolissaan työllisyyskehityksestä

Julkaistu 10 vuotta sitten · 5.11.2014 · Suvi Uusitalo

Turun alueen pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa vuoden vaihteessa lakiuudistuksen myötä yli tuhannella hengellä. Turun kokoomuksen puheenjohtaja Joonas Suominen peräänkuuluttaa päättäjiltä toimia tilanteen selättämiseksi.

Suuri työttömyyden kasvu johtuu vuodenvaihteen jälkeen voimaan astuvasta lakimuutoksesta, jonka myötä pitkäaikaistyöttömäksi luetaan kaikki 300 päivää työttömänä olleet. Aikaisemmin raja on ollut 500 päivää. Muutoksen myötä pitkäaikaistyöttömien määrä Turussa kasvaa Suomisen mukaan yli 5000 henkilöön nykyisestä noin 4000:sta.

Kunnat maksavat työmarkkinatuen kuntaosuuden, joka on 50 prosenttia tuen määrästä. Tänä vuonna Turun kaupunki maksaa kuntaosuuksia arviolta 14,5 miljoonaa euroa. Kasvava työttömyys ja lakimuutos saattavat Suomisen mukaan aiheuttaa Turun kaupungin kassaan jopa 24,5 miljoonan euron menoerän.

– Summan suuruus riippuu pitkälti suhdanteen kehittymisestä ja siitä, miten kaupunki omalla aktivointitoiminnallaan pystyy tilanteeseen vaikuttamaan, Suominen sanoo.

– Tällä hetkellä suunta on todella synkkä. Kasvava työttömyys on jo itsessään hälyttävä asia. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien jyrkän kasvun myötä asiaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Nykyisin hajallaan olevien kaupungin työllistämispalveluiden ohjaus, koordinointi ja kehittäminen on ehdotettu keskitettäväksi konsernihallinnon alaiseen palvelukeskukseen. Suomisen mukaan palvelukeskusuudistus selkiyttäisi tilannetta ja linkittäisi työllisyysasiat nykyistä paremmin elinkeinopolitiikkaan.

– Pidän erinomaisen hyvänä asiana sitä, että ratkaisumallia on lähdetty hakemaan aktiivisesti. Kasvavat työmarkkinatuen kuntaosuudet rokottavat kovalla kädellä kaupungin jo paisunutta kulukehystä.

Tilanne on silti Suomisen mielestä kestämätön, sillä samalla kun työttömyys kasvaa joudutaan tekemään kovia päätöksiä talouden tasapainottamiseksi.

– Ei tässä ole muuta mahdollisuutta kuin tehostaa olemassa olevia toimintoja ja suunnata resursseja sinne missä suurimpia satsauksia tarvitaan, Suominen katsoo.

Hänen mielestään yksittäistä taikatemppua tilanteen parantamiseen ei lyhyellä aikavälillä ole. Suomisen mukaan kokoomuksen mielestä avain löytyy yritysten työllistämismahdollisuuksien parantamisesta.

– Valitettava tosiasia on se, että vaikka työpaikkojen määrän kasvu on alueella ollut kasvussa koko 2000-luvun, niin yksityisen sektorin työpaikkojen suhteellinen osuus on vähentynyt. Yksityisen sektorin työpaikat ovat ainut kestävä ratkaisu työttömyyden taittamiseen, Suominen sanoo.