Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Lauri Kattelus: ratkaisuja rasismiin

Julkaistu 8 vuotta sitten · 25.3.2016 · Janina Myllynen

25.3.2016
Rasismin syyt, tekijät, tavat ja tavoitteet ovat monet. Osattomuuden tunne, rasismin hyväksikäyttö itsekkäisiin tarkoituksiin ja puhdas ilkeys ovat kaikki rasismin tunnistettavia taustasyitä.

Ensinnäkin uskallan väittää, että merkittävin todellinen taustasyy rasismiin on osattomuuden tunne. Kokemus mahdollisuuksia täynnä olevasta maailmasta on osalla suomalaisista muuttunut tunteeksi toivottomuudesta. Sosiaalisen polarisaation kasvu eli yhteiskunnan eriarvoistuminen on aito sisäisen turvallisuuden uhka. Eikä kyseessä ole ainoastaan uhka. Jo nyt polarisaatiosta kasvualustansa saava rasismi, viharikokset ja väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminta ovat tulleet näkyvämmiksi yhteiskunnassa.

Rasismi on meidän omaa kotoperäistä radikalisoitumista, joka on viimeisen talven aikana ottanut iljettävimmäksi muodokseen esimerkiksi polttopulloiskut ja omankäden oikeuden katupartiot. Radikalisoitunut rasismi ei vähene syyttelemällä tai vahtimalla. Vaikka jokainen Odinin onneton saisi oman poliisin lapsenvahdikseen, ei se lopettaisi muukalaisvihamielisyyttä. Rasismin ja siihen johtavan pahan olon taustalla olevia syitä ovat työttömyys, toimettomuus, turhautuminen ja ennen kaikkea tunne siitä, että on päätynyt häviäjän osaan maailman muuttuessa.

Todellisia ratkaisuja on haettava työllisyyden ja osallisuuden lisäämisestä. Suomen jäykät työmarkkinat ovat armottomimpia juuri tälle globalisaatiossa toistaiseksi häviäjän rooliin joutuneelle osalle työvoimasta. Nyt työmarkkinoilla joustaa ainoastaan työttömyys. Matalamman tuottavuuden töitä tekeville ei anneta edes mahdollisuutta. Globaalista rakennemuutoksesta kipuilevien alojen työntekijöitä kohtaan armoton työmarkkinajärjestelmämme on kuitenkin kotikutoinen luomus, jota voidaan muuttaa, mikäli tahtoa löytyy. Ainoa oikea osallisuutta lisäävä ratkaisu on tehdä työmarkkinoista joustavampia ja mahdollistaa matalamman tuottavuuden työntekijöiden eli pienemmällä palkalla töitä tekevien osallistuminen työmarkkinoille. Näin nykyistä useammalle edes jonkinlaisesta työstä tulee työttömyydelle todellinen vaihtoehto.

Jotta matalapalkkatyöt eivät ole portti uuteen syrjäytymisen kierteeseen, sosiaaliturvaa on muutettava nykyistä huomattavasti osallistavammaksi. Mallia voidaan hakea erilaisista perustulon sovelluksista, jotka täydentävät pienipalkkaisten toimeentuloa siten, että ihmisarvoinen elämä on mahdollista pienelläkin palkalla. Jako työllisiin ja työttömiin ei ole tulevaisuudessa enää vaihtoehto, vaan tarvitaan liukuvampi järjestelmä, jossa osallistuminen ja tuen saaminen ovat samanaikaisesti mahdollista. Työmarkkinoilla ja sosiaaliturvassa on molemmissa siirryttävä on/off -kytkimestä liukusäätimeen.

Paha olo ei korjaannu hetkessä. Ennen muuta tarvitaan selkeitä osoituksia siitä, että kansainvälistyminen, teknologian kehitys ja ihmisten vapaa liikkuvuus yhdessä ovat aikaansaaneet ennennäkemätön maailmanlaajuisen elintason parantumisen, joka hyödyttää myös kehityksessä tappiolle mielestään joutunutta suomalaista. Ei maailma ole meille paha paikka. Eikä Suomi. Mahdollisuuksia hyvään elämään on enemmän kuin milloinkaan ennen.

Toinen taustasyy korjataan ratkaisemalla ensimmäinen. Turhautuneet, pettyneet, pelokkaat ja vihaiset ihmiset ovat kautta historian olleet parasta käyttövoimaa populisteille. Nytkin löytyy joukko rasismia itsekkäisiin poliittisiin päämääriinsä hyväksikäyttäviä häikäilemättömiä poliitikkoja tai kyläpäättäjiä. Nämä kellokkaat lietsovat rasismia tehokkaasti, näkyvästi, kovaan ääneen ja vailla vastuuta aiheuttamistaan ongelmista.

Yhteiskunnan sisäisestä vastakkainasettelusta hyötyvät myös kaikki ne ulkoiset voimat, jotka muutenkin käyttävät mittavia panostuksia aiheuttaakseen levottomuutta länsimaissa. Omat rasismin lietsojamme ovat Venäjän hybridivoimapolitiikan ja ISIL-terroristien pelonlietsonnan tehokkaimpia jatkeita ja apupiruja.

Rasismista hyötyminen saadaan hyödyttömäksi vähentämällä suuren massan syitä purkaa pahaa oloaan rasismiin. Samalla voidaan viedä käyttövoima näiltä toivonsa menettäneitä ihmisiä hyväkseen käyttäviltä poliitikoilta, jotka ovat rakentaneet uransa uhkakuvien, pelottelun ja muukalaisvihamielisyyden lietsomisen varaan.

Kolmas taustasyy lienee puhdas ilkeys. Aina löytyy valitettavasti joukko ihmisiä, jotka vihaavat vailla mitään syytä. On työpaikka, koulutus, asunto, perhe, ystäviä ja onnistumisia. Tälle viheliäiselle porukalle pitää vastata kahdella tavalla.
Ensinnäkin rasismi täytyy tuomita yksiselitteisesti, ääneen ja näkyvästi. Kiusaajille täytyy osoittaa, että rasismi ei missään olosuhteessa ole hyväksyttävää. Normaalin raja ei saa liukua ihmisvihan sallimisen puolelle.

Toiseksi rasismin kohteeksi joutuneilta täytyy pyytää rasistien puolesta anteeksi, ottaa heidät mukaan. Monimutkaisessa maailmassa kaikkeen ei löydy yksinkertaista vastausta. Siksi helppoja asioita ei kannata tehdä itse vaikeammiksi kuin ne ovat. Rasismin yksiselitteinen tuomitseminen on yksi niistä helpoista.

Lauri Kattelus
Kirjoittaja on Kokoomuksen Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja