Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kestävällä kasvulla ja taloudenpidolla huolehditaan turkulaisten hyvinvoinnista ja palveluista – talousarviotavoitteet vuodelle 2024

Julkaistu 7 kuukautta sitten · 25.10.2023 · jonna

TIEDOTE

Talousarvioehdotus / Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ja Liike Nyt

Julkaisuvapaa 25.10. klo 9.00

Kestävällä kasvulla ja taloudenpidolla huolehditaan turkulaisten hyvinvoinnista ja palveluista

Turun kaupunginvaltuusto käsittelee 13.11.2023 kokouksessaan vuoden 2024 Turun kaupungin talousarviota. Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä tunnistaa yhdessä Liike Nytin kanssa tarpeen vastuulliselle, pitkälle tulevaisuuteen katsovalle ja taloudellisesti kestävälle politiikalle ja siksi myös sopeutuksille.

Alijäämän asettuminen virkaesityksen mukaisesti 29 miljoonan euron tasolle on ehdotuksen mukaan siedettävissä.

– Ehdotuksemme sisältää useita eri keinoja tasapainottaa taloutta, mutta veronkorotuksia sieltä ei löydy. Laadukkaan koulutuksen, monipuolisten palvelujen ja toimivan infran edellytys on terve talous, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Sini Ruohonen.

Kaikille palvelualueille ja niiden alaisille yksiköille sekä hankkeille asetetaan vuodelle 2024 yhden prosentin tuottavuustavoite. Tämä tarkoittaa kustannusten vähentämistä kauttaaltaan koko Turun kaupungin organisaatiossa. Myös henkilöstömenoista on haettavissa säästöjä.

Kaupungin investointipaineet ovat kantokyvyn ylärajoissa, sillä uusia kouluja ja päiväkoteja rakennetaan nyt vauhdilla ja strategiset kasvuhankkeet, kuten satama, ajoittuvat samaan ajankohtaan. Muita investointeja pitääkin tarkastella kriittisesti ja mahdollisuuksien mukaan siirtää tuonnemmaksi.

Ehdotuksessa kiinnitetään huomiota myös kaupungin yhtiöomistuksiin. Mahdollisuuksia saada lisätuloja osinkojen muodossa tai omaisuuden myynnistä tulee selvittää. Markkinoita tulisi hyödyntää aina kuin mahdollista.

Kaavoituksessa tulee priorisoida voimakkaasti niitä hankkeita, joiden arvioidaan lähtevän käyntiin nopealla aikataululla. Liikennejärjestelyistä etenkin keskusta-alueella tulee tehdä kokonaisvaltainen suunnitelma, joka takaa sujuvuuden ja turvallisuuden eri kulkumuodoille.

Myös poliittisista hallintokuluista tulee hakea säästöjä. Selvitettäväksi esitetään, miten lautakuntien ja muiden luottamustoimielinten kokoja, määrää ja niiden toiminnasta syntyviä kustannuksia voidaan vähentää seuraavan vaalikauden alusta alkaen.

Seudullista ajattelua pitää lisätä. Yhteistyötä tarvitaan asunto- ja maapolitiikassa sekä liikennesuunnittelussa ja edunvalvontaa kannattaa tiivistää. Monia vapaa-ajan palvelujakin pitää pohtia jatkossa kuntarajat ylittäen, sillä se on kaikkien kaupunkiseudun asukkaiden etu ja tuo myös säästöjä. Tässä Turku saa olla entistä aktiivisempi, kommentoi Ruohonen

Lisätiedot:

Sini Ruohonen

Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

sini.ruohonen@turku.fi, 0445388786

_______________________________

Talousarviotavoitteet vuodelle 2024

Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmä ja Liike Nyt

Kestävällä kasvulla ja taloudenpidolla huolehditaan turkulaisten hyvinvoinnista ja palveluista

Turku on ainutlaatuisen viihtyisä ja kiinnostava kaupunki, jonka menestystarina on pian saavuttamassa 800 vuoden merkkipaalun. Kaupunkilaisten hyvinvointi ja kaupungin kasvu nivoutuvat yhteen. Mitä enemmän meillä on työpaikkoja, yrityksiä, opiskelijoita, asiantuntemusta ja osaamista, sitä enemmän kaupungilla on mahdollisuus tarjota laadukasta koulutusta ja monipuolisia palveluja asukkailleen. Tavoitteemme on, että Turku on kansallisesti ja kansainvälisesti entistä tunnetumpi niin hiilineutraalisuusteoistaan, ainutlaatuisesta saaristostaan kuin kattavasta tapahtumatarjonnastaankin.

Terve talous on kaiken perusta ja siksi jatkamme vastuullista linjaa huolehtien siitä, etteivät tulevat sukupolvet joudu maksamaan holtittomasta taloudenpidosta. Suhtaudumme vuoteen 2024 kasvun näkymien osalta suhdanteet huomioiden optimisesti, mutta tunnistamme ja tunnustamme myös talouden realiteetit.

Turun menestystekijät

Olemme sitoutuneet kaupungin kestävän kasvun ja vastuullisen taloudenpidon edistämiseen. Kestävällä pohjalla oleva talous antaa voimavaroja kohdata tulevaisuuden haasteita ja mahdollistaa kehityksen kaupungissa. Verotuloja tulisi kasvattaa työllisyyttä lisäämällä ja yrittämistä mahdollistamalla välttäen kuntaveron korotuksia. Keinoina tähän on määrätietoinen maapolitiikka ja investoinnit, jotka lisäävät työllisyyttä ja luovat kasvua.

Taloudellisesti vakaa ja elinvoimainen kaupunki pystyy paremmin myös edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla palveluita, erityisesti lapsille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavat myös erilaiset asuinympäristöt sekä luonnon ja kulttuurin saavutettavuus. Turku houkutteleekin Saaristomeren kauneudella, ainutlaatuisella historiallaan ja kiehtovalla kulttuuritarjonnallaan. Turun vetovoimatekijöitä ovat myös sen kansainvälisyys ja vahva korkeakouluverkosto, jonka ansiosta Turku on osaamisen keskus.

Turku on ylittänyt 200 000 asukkaan rajapyykin tänä vuonna ja koko kaupunkiseudulla asukkaita on jo yli 340 000. Kasvu näkyy kaikessa kaupungin päätöksenteossa, ja sen tulee olla kestävää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön näkökulmasta. Ihmiset eivät elämässään tunnista kuntarajoja ja siksi on tärkeää, että työssäkäynti, asiointi ja vapaa-ajan menot onnistuvat kaupunkiseudun sisällä sujuvasti.

Tahdomme hoitaa kasvavaa kaupunkia talouden, elinvoiman, hyvinvoinnin, osaamisen, ympäristön sekä kulttuurin keinoin ja toteuttaa jokaiselle turkulaiselle uskottavan ja vastuullisen näkymän toiveikkaasta tulevaisuudesta.

Turku on kaikkien kaupunki ja koko seudun kärkipelaaja

Turussa on saatu jo nyt tällä valtuustokaudella runsaasti hyviä päätöksiä ja tuloksia aikaan. Tässä joitakin nostoja onnistumisista.

Lapset ja nuoret, perheiden huolenpito:

 • Turkuun muodostetaan uusi harrastamisen malli, joka kannustaa lasten ja nuorten liikkumisen mahdollisuuksia ja jolla tuetaan seuroja. Liikuntaverkon kehittämisestä on päätetty.
 • Kouluja korjataan ja uusia investoidaan kiihtyvällä tahdilla, tällä valtuustokaudella päätökset on tehty jo monilla eri asuinalueilla useista eri päiväkodeista ja kouluista.
 • Hyvää ja toimivaa ei kannata rikkoa, ja esimerkiksi toimivat ja vetovoimaiset erikoisluokat tulee säilyttää ja toiminnan muotoja kehittää vastaamaan yhä paremmin lasten tarpeita eri puolella kaupunkia.
 • Oppimisen tuen strategia on uudistettu ja oppimisen tuen saamista parannetaan.
 • Lasten ja nuorten palvelujen vaikuttavuutta parannetaan ja kootaan yhteen ylittäen esim. koulujen ja nuorisopalvelujen hallinnonrajoja

Opiskelijat kaupungin voimavarana

 • Turun yliopiston suosio hakukohteena on ennätyslukemissa – opiskelijakaupunki Turku kiinnostaa. Turun Ammattikorkeasta valmistuneet ovat merkittävä työvoima Turun seudulla.
 • Turku on vaikuttanut opiskelupaikkojen lisäämiseksi Turun korkeakouluissa.
 • Opiskelija-asumisen mahdollisuudet ovat kasvaneet TYS:n valmistuneiden kohteiden osalta.
  Joukkoliikenne palvelee kaikkia turkulaisia, mutta erityisesti opiskelijoita. Fölin palvelut paranevat, kun runkolinjat aloittavat vuonna 2025. Myös fölläreiden päivitys on osoittautunut menestykseksi.
 • Tunnin junan edistämisessä on onnistuttu ja hankkeen edistämistä jatketaan, jotta ns. aivovuotoa Helsinkiin saadaan tukittua yhdistämällä Turun ja pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueet.

Työikäiset ja työssäkäyvät

 • Kasvua tuottavia investointeja on edistetty. Esimerkiksi Kupittaa-Itäharjun alueen suunnitelmat lisäävät työpaikkoja.
 • Koronan jälkeinen tapahtumakaupunki Turku on elinvoimainen – suuret festivaalit tekevät kävijäennätyksiä. Tulossa on esimerkiksi ainutlaatuinen Tall Ships Races -tapahtuma kesällä 2024.
 • Liikenneratkaisuja on edistetty päätöksenteossa, joukkoliikenteen käyttäjämäärät on saatu käännettyä koronan jälkeen voimakkaaseen kasvuun. Föli palvelee työssäkäyviä seudullisesti.
 • Kuntavero pidetään sote-uudistuksen jälkeen entisellään, pyöristys 6,9:ään on hyväksyttävissä.
 • Turku on osaltaan edistänyt seudullista vuoropuhelua tavoitellen parempaa tiedonvaihtoa ja yhä sujuvampaa työssäkäyntiä ja asiointia ja koko kaupunkiseudulla. Yhteistyötä tulee edelleen lisätä.

Yrittäjät ja yritykset

 • Rakennuslupien jonoa on lyhennetty ja luvituksen ongelmia ratkottu.
 • Pientalokaavoitusta on lisätty ja lisätään edelleen monipuolisten asumismahdollisuuksien, rakentamisen ja tonttitarjonnan kasvattamiseksi.
 • Yritysten yhden luukun -toimintaperiaate on valmistelussa.
 • Turun kansainvälistä roolia ja tunnettuutta on edistetty.

Turun aktiivinen senioriväestö

 • Sote-palvelut ovat siirtyneet Varhalle, mutta Turku huolehtii edelleen terveyden edistämisestä ja tarjoaa kattavat liikunnan ja kulttuurin palvelut kaikenikäisille kaupunkilaisille.
 • Senioriranneke on osoittautunut suosituksi ennaltaehkäiseväksi palveluksi. Hinnoittelussa tehdyn muutoksenkin jälkeen ranneke on käyttäjilleen varsin edullinen. Konseptointia tulee jatkossakin kehittää siten, että liikuntapalveluja käytetään kattavasti eri viikon- ja vuorokaudenaikoihin.
 • Kaupungin liikuntapaikkaverkon päivittämisestä on laadittu suunnitelma liikuntamahdollisuuksien ylläpitämiseksi.
 • Senioreiden, kuten muidenkin kaupunkilaisten, osallisuus päätöksenteossa huomioidaan esimerkiksi asukasbudjetoinnin, kuulemistilaisuuksien, kerro kantasi -palvelun ja palautepalvelun kautta.

Suuret muutokset toimintaympäristössä ja talouden realiteetit

Kaupunkien toimintaympäristö muuttui radikaalisti vuoden 2023 alusta, kun hyvinvointialueet ottivat vastuulleen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen Suomessa. Tämä tarkoittaa muun muassa Turulle sitä, että koko kaupungin budjetista poistui puolet, ja suurimmaksi nousi kasvatuksen ja opetuksen palvelualue.

Soten jälkeen palveluiden pysyvien menojen rooli pysyy stabiilina, mutta korkotason nousun sekä investointitarpeiden johdosta menoihin kohdistuu suuria paineita. Samalla kaupungin tulot ovat epävarmempia ja alttiimpia suhdanteille, kun tulot riippuvat yhä enemmän yhteisöverosta ja valtionosuuksien rooli on suhteessa entistä pienempi. Yritysten ja elinkeinoelämän elinvoimaisuus korostuu yhteisöveron osuuden tähden. Siksi käyttömenojen sopeutuksen ja verokertymään tähtäävän kasvun merkitys korostuu.

Kaupungin näkymiin vaikuttaa samalla viime vuosien julkisen puolen palkkaratkaisu. Palkkaratkaisussa kaupungin kulut kasvoivat palkankorotusten myötä 24 miljoonaa euroa, vaikka sillä rahalla saatava palvelutaso pysyy entisellään. Tämä nostaa menorasitetta kaupungin toiminnassa ja korostaa menojen sopeutuksen tarpeita lähivuosien osalta.

Koko kaupungin investointikannassa on tulossa toteutukseen kaupungille olennaisia hankkeita. Satamassa uuden terminaalin myötä mahdollistetaan Linnakaupungin kehitys, Kupittaan kannella mahdollistetaan uuden ja kasvavan kaupunginosan rakentuminen sekä pitkä liuta aiemmin korjaamatta jätettyjä kouluja remontoidaan tai rakennetaan uudiskohteena. Kaikki täytyy toteuttaa kaupungin elinvoiman ja terveellisten tilojen vuoksi, mutta se näkyy kaupungin taloudellisessa liikkumavarassa merkittävällä tavalla. Tilannetta ei helpota rakennuskustannusten ja korkojen nousu sekä inflaatio, jotka kurittavat kaupunkien kaltaisia investointitarpeiden edessä olevia toimijoita suurella paineella.

Vastuullista, pitkälle tulevaisuuteen katsovaa ja taloudellisesti kestävää politiikkaa todella tarvitaan ja siksi tunnistamme tarpeet sopeutuksille.

Talouden sopeuttaminen

Kuten edellä on esitetty, monista itsestämme riippumattomista syistä, kaupungin taloustilanne on haastavampi kuin edellisinä vuosina. Virkakunnan tekemä arvio talouden tilasta ja näkymistä on huolestuttava. Pidämme alijäämän asettumista 29 miljoonan euron tasolle siedettävänä. Sitoudumme siis sopeutusohjelman mukaisen 8 miljoonan euron säästötavoitteen lisäksi 15,3 miljoonan euron tasapainotukseen vuodelle 2024.

Kaikille palvelualueille ja niiden alaisille yksiköille sekä hankkeille asetetaan vuodelle 2024 yhden prosentin tuottavuustavoite. Tämä tarkoittaa kustannusten vähentämistä kauttaaltaan koko Turun kaupungin organisaatiossa. Yhden prosentin säästö voidaan ja tulee saada aikaan työn paremmalla organisoinnilla ja johtamisella eikä se aiheuta kohtuutonta painetta kohdistetusti, vaan edellyttää läpileikkaavasti toimintatapojen tarkastelua ja uudelleenajattelua koko organisaatiossa. Tavoitteen saavuttamiseksi kannustetaan johtotehtävissä työskenteleviä kuulemaan henkilöstöä. Tavoitteista, toimenpiteistä ja tavoitteiden toteutumisesta sekä niiden vaikutuksista raportoidaan lautakunnille ja kaupunginhallitukselle.

Sopeutusohjelmaan sisältyvien henkilöstöön kohdistuvien säästöjen lisäksi henkilöstökustannuksia vähennetään vuosien 2024–2025 aikana yhteensä 10 miljoonaa euroa. Keinoina sopeutukseen ovat eläköitymisen myötä tehtävät työtehtävien uudelleenjärjestelyt, hallinnollisten tehtävien tehostaminen mm. digitaalista työskentelyä ja tekoälyä hyödyntämällä, lähtökohtaisesti uusien toimien ja virkojen perustamatta jättäminen sekä tarpeen vaatiessa yhteistoimintaneuvottelujen käyminen.

Kaupungin investointipaineet ovat kantokyvyn ylärajoissa johtuen merkittävästä koulu- ja päiväkotien uudisrakentamisen tarpeesta sekä strategisten kasvua tuottavien investointien ajoittumisista samaan ajankohtaan seuraaville vuosille. Sellaisia investointikustannuksia, jotka eivät palvele koulu- tai päiväkotiverkostoa tai jotka eivät tuota kasvua, tulee mahdollisuuksien mukaan siirtää. Uudelleentarkastelu koskee esimerkiksi liikennejärjestelyihin liittyviä uusia investointeja. Kaupungin tulisi vertailukelpoisen kustannustiedon keräämiseksi toteuttaa vähintään yksi kouluhanke elinkaarimallilla.

Kaupungin hankkeissa vaikuttaa edelleen tapahtuvan turhan usein epäonnistumisia koordinoinnissa ja kokonaisvaltaisessa suunnittelussa. Tämä näkyy esimerkiksi katutöissä ja -remonteissa. Toteutuksia pitäisi koordinoida paremmin ja välttää siten turhien kustannusten syntyminen ja turhan työn tekeminen. Tietoa suunnittelusta ja käynnistyvistä hankkeista on kerättävä systemaattisemmin ja työtä johdettava tiedolla.

Liikennejärjestelyistä tulee tehdä kokonaisvaltainen suunnitelma siten, että keskusta on jatkossakin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla ja kaupungin läpikulkuliikenne on sujuvaa. Huolehdimme turvallisuudesta ja sujuvuudesta niin autoilun, pyöräilyn, kävelyn ja muiden kulkumuotojen osalta. Hirvensalon uuteen siltaan on kirjattava suunnittelumäärärahan varaus vuodelle 2027.

Kaupunki pitää huolen, että kaikessa toiminnassa painotetaan aina kustannustehokkuutta niin, että markkinoita hyödyntäen voidaan löytää aina se vaihtoehto, jolla veroeurojen käyttö takaa tehon, laadun ja palvelun nopeuden.  Kasvusta on huolehdittava siten, että kaavoituksessa priorisoidaan voimakkaasti niitä hankkeita, joiden arvioidaan lähtevän käyntiin nopealla aikataululla.

Tuloja kaupungille on saatava yhtiöiden kannattavuutta ja tuottavuutta seuraamalla ja parantamalla. TVT:n edellytykset tulouttaa kaupungille osinkoja on selvitettävä ja Turku Energian osalta on laadittava pitkän aikavälin suunnitelma omistajastrategiasta. Lisäksi selvitetään eri yhtiöomistuksien myynnin mahdollisuuksia. Yhtiöiden hallitusten jäsenten osaamistasoon tulee kiinnittää enemmän huomiota. Lisätuloja kaupungille voidaan hankkia eri keinoin, myös taksoja korottamalla indeksien mukaisesti.

Kaupungin asiakaspalvelun sujuminen osoittaa viranomaisten ja koko organisaation tahtotilaa kehittää kaupunkiamme asukkaidemme parasta edistäen. Kaikilla palvelualueilla asiakaspalvelusta kerätään palautetta, sen tasoa ja kehitystä mitataan ja mittareiden toteutumisesta raportoidaan. Digitalisaatiota on hyödynnettävä erilaisten työtehtävien suorittamisessa nykyistä enemmän.

Palvelustrategian valmistumista pitää nyt kiirehtiä, kun sote on siirtynyt kaupungin järjestämisvastuulta. Koska sote-palvelut eivät enää kuulu kaupungin vastuulle, tietyistä tukitoiminnoista, kuten it-palveluiden tarjoamisesta tulee tehdä selkeä irtaantumissuunnitelma yhdessä Varhan kanssa. Palvelujen laatukriteerit on laadittava siten, että niitä voidaan mitata ja seurata. Palvelut tulee konseptoida ja suunnata yhä paremmin kaupunkilaisten tarpeiden mukaan.

Seudullista vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa on lisättävä, jotta mahdollisimman monet palvelut saadaan jatkossa toteutettua kuntarajat ylittäen yhteisinä suunnitelmina ja investointeina naapurikuntien ja -kaupunkien kanssa. Asumisen, maankäytön ja liikenteen suunnitelmia on tehtävä ja edistettävä nykyistä enemmän seudullisessa yhteistyössä.

Säästöjen painopisteen on oltava hallinnon tehostamisessa, kuten konsernihallinnon riittävässä sopeutuksessa virkaesityksen mukaisesti. Poliittiset neuvottelut ja selvitykset tulee käynnistää myös poliittisista hallintokuluista, eli miten lautakuntien ja muiden luottamustoimielinten määrää ja niiden toiminnasta syntyviä kustannuksia voidaan vähentää seuraavan vaalikauden alusta alkaen.