Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Ruohonen ja Häkkinen: Lasten liikkumiseen vauhtia uudella harrastesetelillä

Julkaistu 1 vuosi sitten · 9.6.2023 · jonna

Turun Sanomat 8.6.2023

Turussa on päätetty siirtyä uuteen tapaan tukea lasten liikuntaharrastuksia. Vuodesta 2025 lähtien jokainen turkulainen 7–19-vuotias lapsi tai nuori saa käyttöönsä vuosittain maksettavan harrastesetelin, jolla katetaan harrastamisen kustannuksia. Vähävaraisten perheiden lapsille setelin arvo on korotettu.

Harrasteseteli on osa avustusuudistusta, jossa seuroille maksettava toiminta-avustus poistuu siirtymäajan jälkeen ja rahoitus jaetaan seuroille turkulaisten lasten kautta. Mitä enemmän harrastajia, sitä enemmän rahoitusta.

Rahoituksen perusteet ovat avoimet ja selkeästi ymmärrettävissä. Tavoitteena on, että useampi lapsi ja nuori aloittaisi liikuntaharrastuksen tai jatkaisi harrastuksen parissa. Harrastesetelin tekninen toteutus tapahtuu mobiilisovelluksen avulla.

Seurojen kannustimeksi tulee lasten liikuttaminen niin, että saadaan uusia harrastajia ja kokeneemmat jatkavat mukana. Toiminnan on oltava houkuttelevaa ja laadukasta. Kaupunki tukee seurojen toiminnan laadun kasvattamista osaamisen avustamisen ja kehittämisen mallilla.

Monissa turkulaisissa seuroissa harrastaa paljon myös muiden kuntien ja kaupunkien lapsia ja nuoria. Nyt kun Turussa siirrytään harrastesetelimalliin, tulisi muissa kunnissa valmistautua muutokseen, jotta lapset saavat tukea harrastamiseen jatkossakin.

Aikaa valmistautumiseen onneksi on, sillä muutos tulee Turussa voimaan täysimääräisesti vasta vuonna 2027. Turun huolella valmisteltua mallia on jo esitelty muille kunnille Turun virkapuolelta, ja monet päättäjät ovat yli kuntarajojen käyneet epämuodollisia keskusteluja.

Nyt olisi hyvä nostaa asia kunnolla esiin myös Turun ympäristökunnissa. Maakunnassa tulisi käydä yhdessä keskustelua siitä, miten kussakin kaupungissa lasten harrastamista on tuettu tähän asti ja miten se tehdään jatkossa. Olisiko harrasteseteli toimiva ratkaisu myös muissa kunnissa ja millaista valmistelua ja poliittista päätöksentekoa se edellyttää? Vai löytyisikö kenties muita malleja?

Turussa työ on jo tehty ja siltä pohjalta sekä virkakunta että päättäjät kertovat mielellään lisää perusteita harrastesetelimallin puolesta.

SINI RUOHONEN

Turun kaupunginhallituksen jäsen (kok)

SINI HÄKKINEN

Turun liikuntalautakunnan puheenjohtaja (kok)