Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Uudet innovaatiot ja tulevaisuus syntyvät kaupungeissa

Julkaistu 12 kuukautta sitten · 25.2.2023 · sini

Kaupungistuvassa Suomessa Helsingin, Turun ja Tampereen seudut ovat koko maan kannalta olennaisia kasvukeskuksia. Noin puolet väestöstä ja avoimen sektorin työpaikoista sekä 80 % myönnetyistä asuntolainoista sijoittuivat tämän kasvukolmioksi nimitetyn alueen sisään. Tälle samalle alueelle keskittyvät myös innovaatiot, koulutus ja tutkimus.

Kasvukolmion tuottamalla työpanoksella huolehditaan alueen sisällä asuvien lisäksi koko Suomen hyvinvoinnista. Jotta Suomessa on varaa tulevaisuudessakin ylläpitää meille kaikille tärkeitä palveluita sekä huolehtia laadukkaasta koulutuksesta ja riittävistä resursseista, on välttämätöntä, että kasvukolmion potentiaali mahdollistetaan täysimääräisesti. Kasvu syntyy kaupungeissa. Tämän tosiasian täytyisi näkyä myös päätöksenteossa.

Kuluva hallituskausi on ollut kaupungeille vaikea. Sote-uudistus vei kaupungeilta suuren osan verotuloista. Uudistuksessa kaupungit ovat väliinputoajia. Valtionosuusjärjestelmä ei ota riittävästi huomioon kaupunkien kriittistä roolia tulevaisuuden rakentamisessa.

Sote-uudistuksen jälkeen kuntien yhä tärkeämmäksi tehtäväksi muodostuu ennaltaehkäisevien palveluiden järjestäminen. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen esimerkiksi liikunnan ja kulttuurin keinoin edesauttavat koettua hyvinvointia. Tarvitaan aidot kannustimet uusien hyvinvointialueiden ja kaupunkien kesken huolehtia ennaltaehkäisevistä palveluista.

Kaupunkien kyky kasvaa ja investoida laskee uudistuksen seurauksena. Kaupunkien ja kuntien verotuloista suuri osa siirtyy valtiolle ja sieltä edelleen hyvinvointialueille. Tarve uusille kouluille tai päiväkodeille ei kuitenkaan vähene. Kaupunkien kasvu ei saa pysähtyä hallinnolliseen uudistukseen. Veropohjan siirtymä edellyttää sitä, että kaupungeille luodaan uudelleen mahdollisuuksia investoida tulevaisuuden kasvuun ja kehitykseen.

Parhaiten kaupunkien asioista tietävät kaupungit itse. On tärkeää kasvattaa kaupunkien mahdollisuuksia tehdä päätöksiä kaupunkeja koskevissa kysymyksissä. Kaupungeille pitää antaa työkalut esimerkiksi itsenäisemmin myöntää lupia tai säännellä erilaisia uusia liikennemuotoja kuten sähköpotkulautoja.

Kaupunkien merkitys elinvoiman mahdollistajana korostuu erityisesti, kun tarkastellaan yritysten kasvua, henkilöstön saatavuutta ja saatavilla olevia tontteja ja toimitiloja. Myös sujuvat ja ilmastoystävälliset liikkumisratkaisut kaupungin sisällä ja kaupunkien välillä tukevat elinvoimaisuutta. Väyläinvestointien painopistettä tulee lisätä siellä, missä ihmisiä eniten asuu ja liikkuu.

Jos kaupungeissa ei asu ja työskentele tarpeeksi osaajia, katkeavat elinvoimaa kannattelevat siivet. Osaajien varmistamiseksi kaupungeissa tarvitaan houkuttelevia työmahdollisuuksia sekä monipuolisesti eri alojen korkeakoulutusta. Valtakunnallisen koulutuspolitiikan pitää pyrkiä siihen, että oppimistulokset ja koulutusaste ovat mahdollisimman korkeat.

On välttämätöntä nostaa tuntuvasti aloituspaikkamääriä siellä, missä ihmiset asuvat, ja missä korkeakouluyksikköjen riittävä koko mahdollistaa laadukkaimman mahdollisen opetuksen ja tutkimuksen. Paikallisten elinkeinojen kasvuedellytykset, uusien innovaatioiden syntyminen ja tulevaisuuden kasvu tarvitsevat myös TKI-investointeja. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä peruskouluun. Peruskoulutuksen suorittaneella nuorella on oltava edellytykset jatkokoulutukseen sekä riittävä lukutaito arjessa ja työelämässä pärjäämiseen.

Hallituksen politiikka on jarruttanut kaupunkien kehitystä ja kasvua. Nyt on oikea aika muuttaa suunta!
Turun Kokoomuksen hallitus