Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kirkko on meitä jokaista varten

Julkaistu 10 vuotta sitten · 15.8.2014 · Suvi Uusitalo

Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä. Seurakuntien roolia yksilön ja koko yhteiskunnan hyvän ja täysipainoisen elämän turvaajina tulee vahvistaa. Seurakunta on tavalliselle ihmiselle tärkeä erityisesti kun se on lähellä ihmisten elämää – kasteessa, iltarukouksessa, päivä- ja perhekerhoissa, rippikoulussa, vihkimisessä, diakoniatyössä ja hautaan siunaamisessa. Seurakunta on parhaimmillaan ihmisten koko elämää tukeva kristittyjen yhteisö. Seurakunta on välittämisen ja lähimmäisenrakkauden yhteisö. Yhteiskunnassa ja ihmisen arjessa tapahtuneet muutokset vaativat suvaitsevaisuutta meiltä kaikilta ja luovat kirkolle uusia odotuksia. Kirkon tulee olla avoin ja aktiivinen Suomeen muuttaville, että hekin kokevat olevansa tervetulleita. Seurakunnissa tulee antaa vastuuta jäsenille. Meissä seurakuntalaisissa piilee suuri voima ja rikkaus. Vastuun jakamisella vahvistetaan jäsenyyttä ja lisätään yhteisöllisyyttä. Kirkko on siellä missä seurakuntalaiset ovat.

Kokoomusehdokkaiden tavoitteena on omalla osallistumisellaan edistää seurakuntavaalien äänestysaktiivisuuden kasvua ja saada jokaiseen seurakuntaan eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja eri aloja edustavia luottamushenkilöitä.

Kokoomuksen ja sitoutumattomien  –valitsijayhdistyksen seurakunnittaiset yhteyshenkilöt

Henrikki: Jouko Fossi,  jouko.fossi@pp1.inet.fi, 0500-321820
Katariina: Seppo Isotalo, seppo.j.isotalo@gmail.com, 040-5005442
Martti: Matti Puhakka, matti.puhakka@turku.fi, 0500 536 180
Maaria: Pentti Korhonen, pentti.korhonen@turku.fi, 040 554 8461
Mikaeli: Ulla-Maija Vierimaa, ulla-maija.vierimaa@turku.fi, 0400223213
Tuomiokirkko: Kirsti Kari, kirsti.kari45@gmail.com, 050 599 2508
Kaarina: Leena Sihvonen, leena.sihvonen@kolumbus.fi, 044 061 0431
Piikkiö: Kalervo Korvensyrjä, kalervo.korvensyrja@gmail.com, 0400 530 294

Yhdyshenkilö koko ehdokaslistan osalta:
Sari Laakso, sari.laakso@pp2.inet.fi, 050 382 8885

Tuija Leinonen, tuija.leinonen@kokoomus.fi, 040 589 9767