Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Armi Nurmi: Vaativan erityisen tuen opiskelupaikkamäärä on riittämätön Varsinais-Suomen alueelle

Julkaistu 8 kuukautta sitten · 20.11.2023 · jonna

Julkaistu Turun Sanomissa 18.11.2023

Oppivelvollisuus on lisännyt ammatillisten oppilaitosten erityisen tuen ja varsinkin vaativan erityisen tuen yhteishaun hakijamäärää. Yhteishaun kautta erityisammattioppilaitokset eivät ole pystyneet tarjoamaan opiskelupaikkaa kaikille vaativan erityisen tuen oppivelvollisille.

Onkin noussut huoli tutkintotavoitteisten paikkojen riittävyydestä tässä tilanteessa sekä muiden kuin oppivelvollisten vaativaa erityistä tukea tarvitsevien jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin.

Vaativan erityisen tuen tehtävän saaneen koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää koulutusta opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia taikka vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista 64 §:ssä tarkoitettua erityistä tukea.

Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismikirjoa.

Jokaiselle oppivelvolliselle tulee löytyä opiskelupaikka perusopetuksen jälkeen, joko vapaan hakeutumisoikeuden tai viime sijassa opiskelupaikan osoittamisen kautta.

Vaativaan erityiseen tukeen oikeutettujen oppivelvollisten ja erityisesti TELMA-koulutuksen opiskelupaikkojen riittävyydessä on ollut ongelmia viimeisten vuosien aikana Varsinais-Suomen alueella. Opetus- ja kulttuuriministeriö on luvannut seurata tilannetta ja ongelmiin on luvattu puuttua tarvittaessa ohjeistuksen, lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän lisärahoituksen tai lainmuutosten kautta.

Ammatillisten erityisoppilaitosten ja vaativan erityisen tuen rajatun järjestämistehtävän saaneiden koulutuksen järjestäjien tulee varata yhteishaussa riittävä määrä aloituspaikkoja alueen vaativaan erityiseen tukeen oikeutettujen oppivelvollisten opiskelumahdollisuuksien varmistamiseksi. Varsinais-Suomessa vaativan erityisen tuen koulutuksen järjestäjä on Spesia.

Tässä kohtaa vuotta onkin syytä varmistaa, että yhteishaussa 2024 on vaativan erityisen tuen nivelvaiheen TUVA- ja TELMA- opiskelupaikkoja riittävästi tarjolla. Viime yhteishaussa Spesiasta saatujen tietojen mukaan yli kaksikymmentä varsinaissuomalaista oppivelvollista jäi ilman opiskelupaikkaa nivelvaiheen koulutushaussa.

On huolehdittava siitä, että yhteishaussa on riittävästi aloituspaikkoja oppivelvollisille nivelvaiheen koulutuksissa. Jos nykymuotoiset nivelvaiheen koulutukset eivät vastaa tämänhetkisiä tarpeita, on vaativan erityisen tuen nivelvaiheen koulutusmuotoja kehitettävä.

Armi Nurmi

varapuheenjohtaja

Turun Kokoomuksen hallituksen puolesta