Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Ulla-Maija Vierimaa: Turun vanhusneuvosto jatkaa aktiivista toimintaansa

Julkaistu 6 kuukautta sitten · 23.11.2023 · jonna

Vanhusneuvosto on lakisääteinen vaikuttajaryhmä, jonka resursseista ja toimintaedellytyksistä vastaa kaupunki. Vanhusneuvosto oli ilman sihteeriä yli puoli vuotta, mikä vaikeutti toimintaamme. Suositut yleisötilaisuudet jäivät pois. Jokin aikaa sitten kaksivuotiskaudelle valittu uusi vanhusneuvosto pääsee aloittamaan toimintansa uuden sihteerin kanssa.Vanhusneuvoston järjestöedustusta vähennettiin, mikä on valitettavaa, koska eläkeläisjärjestöt jäseniensä kautta tuovat vanhusneuvostoon tärkeää asiantuntemusta.

Vaikka Turun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Varsinais-Suomen hyvinvointi-alueen alaisuuteen, ja Varhassa on oma vanhusneuvosto, Turun vanhusneuvoston tehtävät ja tavoitteet eivät ole käytännössä vähentyneet.  Kaupungissa on edelleen lähes 40 000 yli 65-vuotiasta senioria, mikä tarkoittaa noin 19% Turun asukasmäärästä.  Tämän suuren joukon näkökulmaa yritämme tuoda kaupungin päätöksentekoon, heidän etujaan puolustaa ja osaltamme helpottaa ikäihmisten arjessa selviytymistä neuvonnalla ja informaatiolla. Pyrimme yhteistyöhön Varhan kanssa ja välitämme tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista. Varhan vanhusneuvosto tekee parhaillaan kuntakierrosta paikallisten vanhusneuvostojen kanssa. Olimme viime viikolla Hansakorttelissa Varhan vanhusneuvoston kanssa tapaamassa turkulaisia senioreita. Teimme tunnetuksi Varhan suorittamaa ikäihmisten palveluohjausta.

Turun vanhusneuvosto pyrkii olemaan mukana ikäihmisiä koskevissa hankkeissa.  Kehittäminen kaupungissamme tapahtuu nykyään hankkeiden kautta. Eräs sellainen on yhteisöllisyyden kärkihanke, jolla edistetään välimuotoista asumista. Meiltä usein kysytään, mitä vanhusneuvosto on saanut aikaan. Olemme ikäihmisten äänitorvi kaupungin virkamiehiin ja päätöksentekoon. Olemme lausuneet raitiotiestä, matkakeskuksesta, kommentoineet lähiövisiota, lähettäneet kaupungille selvityspyynnön sähköpotkulautojen aiheuttamista vaaratilanteista ja niiden minimoimisesta. Olemme tehneet joukkoliikenteeseen liittyviä kannanottoja kaupunginhallitukselle. Kun vanhukset tai vanhuksista huolestuneet ottavat meihin yhteyttä, pyrimme vaikuttamaan ongelmien ratkaisemiseksi viemällä asiaa eteenpäin kaupungin viranomaisten tai asiasta päättävien tietoon.

Senioriranneke ei ole kaikille ikäihmisille tuttu asia. Sillä turkulainen seniori saa elämyksiä ja liikuntaa arkeen edullisesti. Seniorirannekkeella pääsee kaupungin uimalaitoksiin, kuntosaleihin ja kulttuuritarjontaan. Monitorissa, Kop-kolmiossa on ikäihmisille oma palvelupiste, jossa palveluohjaaja tarjoaa neuvoja ja ohjausta. Sinne ei tarvita ajanvarausta.

Vanhusneuvosto on yrittänyt saada kokoontumispaikkaa järjestöille monta vuotta. Kokoontumispaikka on peräti mainintana Turun kaupungin tämän vuoden budjetissa. Kansalaisten olohuoneita on perustettu lähiöihin asukkaiden yhteisöllisyyttä parantamaan. Keskustasta, jossa asuu paljon ikäihmisiä, tällainen olohuone puuttuu. Voisiko keskustaan perustettava olohuone samalla toimia seniorijärjestöjen kokoontumistilana? Tuleeko Fuugaan, tulevaan konserttitaloon sopiva tila järjestöjen kokoontua? Historian ja tulevaisuuden museoon tarvitaan suurempi tila järjestöjen ja muiden toimijoiden yleisötilaisuuksia varten.

Mikä on Varhan ja Turun kaupungin vanhusneuvoston tehtävien ja tavoitteiden ero? Varhan vanhusneuvosto osallistuu suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan hyvinvointialueen ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi ja heidän sosiaali- ja terveyspalveluidensa osalta. Turun kaupungin vanhusneuvosto vastaa näistä tehtävistä Turun kaupungille jääneiden palvelukokonaisuuksien (muun muassa kulttuuri, joukkoliikenne, liikunta ja elinvoima) osalta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä Varhan että kaupungin vastuu-alueisiin. Varhan vanhusneuvosto on ikääntyneiden asioiden esille tuoja Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Varhan vanhusneuvostolla on rooli kuntayhteistyössä. Turun vanhusneuvosto tekee yhteistyötä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen kanssa.  Kummatkin vanhusneuvostot korostavat yhteisöllisyyttä ja luovat positiivista kuvaa aktiiviseen ikääntymiseen, mikä on erittäin hyvä asia.

Varhan vanhusneuvosto toimintasuunnitelmansa mukaan haluaa olla aktiivinen toimija, joka näkyy ja kuuluu. Turun vanhusneuvostolla on sama tavoite.

Ulla-Maija Vierimaa

Turun vanhusneuvoston puheenjohtaja

Turun kaupunginvaltuutettu (kok)