Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Veli-Pekka Nurmi: Etsin työkseni ratkaisuja vaikeisiin asioihin

Julkaistu 5 vuotta sitten · 26.2.2019 · villelaakso

Kysyimme tekniikan tohtori Veli-Pekka Nurmelta, miten hän näkee kansanedustajan työn nykypäivän Suomessa ja miten hän hoitaisi tätä tehtävää tultuaan valituksi.

-Tehtävässä on samankaltaisuuksia nykyiseen työhöni Onnettomuustutkintakeskuksen johtajana. Etsin analyyttisesti ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin. Aina ne eivät ole mukavia, mutta niitä on välttämätöntä tehdä.

– Olen tottunut neuvottelija, joka hakee kompromisseja ristiriitaisissa ja paineisissa tilanteissa. Politiikassa tehdään samoin. Keskeistä on tuloksellinen yhteistyö ja Suomen etujen ajaminen. Ei nopeiden voittojen tavoittelu, vaan järkevä ja pitkäjänteinen yhteiskunnan rakentaminen.

-Myös lainsäädäntötyö on minulle tuttua. Olen ollut reilun 20 vuoden aikana lukuisissa hankkeissa mukana valmistelemassa säädöksiä sekä usein asiantuntijana kuultavana eduskunnan valiokunnissa.

-Kansainvälisestä toiminnasta minulla on yli 20 vuoden kokemus erilaisissa EU:n yhteistoimintaelimissä vaikuttamisesta. Globaalilla tasolla teen yhteistyötä jatkuvasti eri valtioiden hallinnon sekä yritysten kanssa.

Nurmi painottaa yhteiskunnan infrastruktuurin merkitystä.

– Perusinfrastruktuurin pitää olla kunnossa: sähkö, tietoliikenne, vesi- ja viemäri sekä liikenneväylät. Ne mahdollistavat elinkeinoelämän ja markkinoiden toiminnan sekä ihmisten hyvän elämän. Toimintavarmuus ja kohtuullinen hinta ovat perusedellytyksiä.

– Monopolit välttämättömässä perusinfrastruktuurissa ovat vaarallisia, koska ne mahdollistavat rahastusautomaattien synnyttämisen. Tästä meillä on Suomessa huonoja esimerkkejä vaikkapa sähköverkko-omistuksessa.

Omistamisella on väliä. Siksi perusinfrastruktuuriin kuuluvien palvelujen pitää olla sellaisissa käsissä, ettei kansalaisten ja yritysten toimintaa heikentäviä rahastusautomaatteja synny.

Lounais-Suomen taloudellisen tilanteen Nurmi näkee nyt hyvänä.

-Maahamme syntyneistä uusista työpaikoista lähes puolet on syntynyt Lounais-Suomeen. Tästä positiivisesta kehityksestä täytyy nyt pitää tarkasti kiinni ja vahvistaa sitä. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että tällä alueella löytyy riittävästi koulutettua työvoimaa kaikilla koulutustasoilla yritysten tarpeisiin. Samalla meidän pitää aktiivisesti ajaa diplomi-insinöörikoulutuksen saamista Turkuun. Myös tulevalla hallituskaudella alkanutta norminpurkuhanketta pitää jatkaa, jotta liiallinen sääntely ei hankaloittaisi yritysten ja kansalaisten elämää. Siinä on pitkä mutta välttämätön työ edessä.

Nurmi muistuttaa, että työllistyminen on parasta lääkettä köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan.

-Meidän pitäisi pystyä oleellisesti vähentämään nuorten syrjäytymistä ja yhteiskunnan rattailta tipahtamista. Näin ehkäistään inhimillistä kärsimystä sekä ihmisten ajautumista huonoille poluille.

Yrittämisen edellytysten parantamiseen pitää jatkuvasti panostaa. Menestyvät yritykset ovat avainasemassa yhteiskunnassa. Ne luovat työtä ja toimeentuloa sekä sitä kautta hyvinvointia. Verotusta pitää kehittää entistä enemmän yrittämiseen ja työntekoon kannustavaksi, Nurmi sanoo.

Tutustu myös Veli-Pekan nettisivuihin:
vpnurmi.fi