Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kokoomuksen Suominen ja Viljamaa: Turun tuettava hissien jälkirakentamista rohkeammin

Julkaistu 8 vuotta sitten · 30.8.2016 · Janina Myllynen

30.8.2016
Turun Kokoomuksen puheenjohtaja Joonas Suominen ja Turun kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu Tuomas Viljamaa kannustavat Turun kaupunkia nousemaan kansallisen vertailun tasolle hissien jälkiasennuksen tukemisessa. He jättivät eilen valtuustoaloitteen, jossa esittävät kaupungin myöntämän hissien jälkirakennustuen korottamista.

Turun väestö ikääntyy kovaa vauhtia. Iso osa turkulaisista asuu 1960–1970 -luvuilla rakennetuissa lähiöissä 3–4 -kerroksisissa, hissittömissä kerrostaloissa. Rakennusvaiheen aikana ei ajateltu, että tämäntyyppisiin kerrostaloihin tarvittaisiin hissejä.

Nyt tilanne on toisenlainen. Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa, mikäli tavoitteena on, että vähintään 92 % yli 75-vuotiaista ja lähes kaikki sitä nuoremmat henkilöt asuvat kotona. Tällä hetkellä tavoitteen asunnoista vain pieni osa on valmiina.

Hissittömyys on yleisin yksittäinen syy, jonka vuoksi joudutaan hakeutumaan palvelutaloon. Hissin avulla vanhukset pystyvät asumaan kotonaan keskimäärin lähes seitsemän vuotta pidempään, kuin ilman hissiä. Tuona aikana yhteiskunta säästää laitoshoitoon verrattuna yli 200.000 euroa.

Jälkiasennushissin rakentamisen kustannukset puolestaan vaihtelevat yleensä 100.000 ja 300.000 euron välillä, keskimääräisen kustannuksen asettuessa noin 150.000 euron tasolle. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on vuodesta 2004 lähtien myöntänyt uusien hissien rakentamiseen avustusta enintään 50 % hissin rakennuskustannuksista. Vuonna 2015 myönnetyllä 29.000.000 euron avustusmäärärahalla rakennettiin 270 hissiä, ja sitä edeltäneenä vuonna 20.000.000 euron avustuksella saatiin rakennettua 203 hissiä. Kuluvalle vuodelle määräraha on pienentynyt 14.000.000 euroon, ja siitä oli käytetty huhtikuun 12. päivään mennessä jo 10.500.000 euroa. Selvää siis on, että tarve tuelle on suuri.

Joonas Suominen korostaa, että useissa kunnissa tuetaan hissien jälkirakennusta ARA:n avustuksen rinnalle myönnettävällä tuella: “Käytännössä kaikissa suurissa kaupungeissa on käytössä prosenttipohjainen tukimalli. Tukea myönnetään 5-15% sellaisiin taloihin, joihin myös ARA myöntää avustusta. Malli kannustaa taloyhtiötä investoimaan, mikä luo myös lisää työtä alueelle ja vähentää rakennuskannan korjausvelkaa.”

Suurinta tukea myönnetään Tampereella, jossa kustannuksia tuetaan 15 %:lla. Esimerkiksi Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Pori, Vaasa ja Vantaa antavat tukea 10 %:a, Rovaniemi puolestaan viisi prosenttia.

Tällä hetkellä Turun kaupunki myöntää 5000 euron avustuksen hissiä kohden. Suominen ja Viljamaa esittävät eilen jättämässään valtuustoaloitteessa, että myös Turun kaupunki siirtyisi laajalti käytössä olevan kymmenen prosentin tukimalliin hissien jälkirakennuksen osalta. Viljamaa muistuttaa, että päätöksellä on suuri vaikutus etenkin vanhuksien elämään: ”Turussa on paljon senioreja, ja rakennuskannan esteettömyyttä voidaan tukea näin kaupungin ja ARA:n yhteistyön vahvistamisella. Pienellä rahalla saadaan paljon aikaiseksi, ja kannustetaan taloyhtiöitä satsaamaan esteettömyyteen, asukkaiden hyvinvointiin ja kotona asumiseen mahdollisimman pitkään.”

Turun Kaupunki on teettänyt laajan hissiraportin 5.5.–29.8.2014. Raportissa on kartoitettu kaikki Turun hissittömät yli 3 -kerroksiset asuinrakennuskohteet. Raportin mukaan Turussa on yhteensä 551 hissitöntä taloyhtiötä. Näissä yhtiöissä on noin 15.000 asuntoa, 30.000 asukasta ja 1500 hissitöntä porrasta.

Lisätietoja:
Joonas Suominen
p. 0400 782838

Tuomas Viljamaa
p. 040 723 5821