Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Niko Aaltonen: Hirvensalon kasvu vaatii uusia liikenneratkaisuja

Julkaistu 7 vuotta sitten · 11.10.2017 · villelaakso

11.10.2017
Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käsitteli tiistaina 10.10.2017 Hirvensalon osayleiskaavaehdotusta, joka pitää sisällään uusien asuinalueiden lisäksi uusia liikennehankkeita.Luonnoksessa oleva uusi siltayhteys, Uittamonsilta, olisi ehdottoman tarpeellinen jo nyt ja uusi silta pitääkin rakentaa kaavan hyväksymisen jälkeen mahdollisimman nopeasti. Silta vähentää ruuhkia ja lisää turvallisuutta, sillä tällä hetkellä lähes 10 000 asukkaan saari, jonka läpi kuljetaan myös Satavaan ja Kakskertaan, on vain yhden yhteyden varassa.

Liikenneruuhkien purkamiseksi Kakskerrantiestä pitää tehdä pikaisesti nelikaistainen. Kevyen liikenteen yhteyksiä on parannettava esimerkiksi kävely- ja pyöräilysillalla Lauttarannan ja Korppoolaismäen välillä.

Joukkoliikenteen kannalta oleellista on asutuksen sijoittuminen nauhamaisesti siten, että riittävän suuri matkustajamäärä toteutuu linjojen varsille. Näin bussien vuorovälit ovat tiheitä ja saaren liikenne sujuvoituu.

Tärkeitä asioita ovat myös viihtyisyys ja luontoarvot, joista mm. arvokkaiksi maisema-alueiksi kaavaluonnoksessa merkityt alueet Särkilahti, Häppilä, Tammisto ja Friskalanlahti ovat hyviä esimerkkejä. Tärkeä tavoite merelliselle saaristokaupunginosalle on myös rantaan pääsy mahdollisimman helposti. Tämä tarkoittaa uimarantoja, venevalkamia sekä liikuntareittejä, jotka sivuavat rantaa.

Turussa on tällä hetkellä positiivinen kehitys käynnissä ja kerrostalokaavojen lisäksi pitää huolehtia houkuttelevista rivi- ja pientaloalueista. Hirvensalon osayleiskaava vastaa tähän tarpeeseen. Lautakuntakäsittelyn jälkeen kaava etenee Turun kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Niko Aaltonen
Turun kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen (kok.)