Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kokoomus haluaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden harrastaa

Julkaistu 8 vuotta sitten · 26.9.2016 · Janina Myllynen

26.9.2016
Valtiovarainministeri Petteri Orpo asetti viime viikonloppuna puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään linjapuheessa Kokoomuksen tavoitteeksi sen, että jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa. Maanantain kaupunginvaltuuston kokouksessa Kokoomuksen Turun valtuustoryhmä esitti aloitteessa harrastustakuun toteuttamista.

Lasten ja nuorten harrastaminen parantaa oppimista, kehittää sosiaalisia taitoja, sekä tuo mielekästä tekemistä vapaa-aikaan. Takuun tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Harrastustoiminta on ennaltaehkäisevää työtä, jolla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja luodaan yhteenkuuluvuutta. Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan 35 prosenttia nuorista on kuitenkin joutunut jättämään harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen vuoksi. Ministeri ja kaupunginvaltuutettu Orpo korostaa harrastusmahdollisuuden tärkeyttä:

”Liian moni lapsi joutuu jättämään harrastukset niiden kalleuden vuoksi. Näin ei saa olla, siksi kunnissa on ryhdyttävä toimiin, joilla jokaiselle lapselle annetaan mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen.”

Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Saara-Sofia Sirén toteaa, että harrastamisen edellytyksien parantamiselle on Turussakin edelleen tarvetta.

”Olemme Turussa edellä valtakunnallista tasoa lasten harrastamisen tukemisessa, mutta edelleenkään kaikilla ei ole mahdollisuutta harrastaa. On tärkeää, että tavoitteen edistämiseksi kehitetään uusia keinoja. Suurimpana mahdollisuutena pidän koulupäivien yhteydessä järjestettävää harrastustoimintaa.”

Valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että kunta tarjoaa matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Aloitteessa esitetäänkin selvityksen tekemistä siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Lisäksi esitetään kaupungille koordinoivaa toimielintä, jonka avulla sirpaloituneista harrastetoiminnan kentästä löytyy jokaiselle lapselle matalan kynnyksen harrastusmahdollisuus.