Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kokoomuksen Niko Aaltonen: Illoistenjärvi kuntoon

Julkaistu 8 vuotta sitten · 20.5.2016 · Janina Myllynen

20.5.2016niko-aaltonen
Turun Hirvensalossa sijaitseva Illoistenjärvi on Kakskerranjärven ohella toinen Turun alueella kokonaan sijaitsevista luontaisista järvistä. Järven veden laatu on heikohko, johtuen mm. rehevöitymisestä ja pohjasedimentteihin varastoituneista ravinteista, jotka vapautuvat veteen hapettomissa oloissa.

Järven rannalla on asutusta ja mökkejä sekä Illoisten siirtolapuutarhaa varten aikoinaan tehty pieni virkistysranta, jossa on huonoon kuntoon päässeet laituri ja vanha uimakoppi. Järven
välittömään läheisyyteen on valmistumassa uusia asemakaava-alueita, joista lähimpinä Illoistenjärvi pohjoinen ja Metsola.

Illoistenjärven tilaa pitää parantaa ja esimerkkinä tälle toiminnalle voi olla Kakskerranjärven neuvottelukunta, joka on tehnyt määrätietoista työtä ja saanut aikaiseksi järven tilan kohentu-misen ja virkistysarvojen nousun. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina muun muassa Turun kaupunki ja alueen eri toimijat yhdistyksistä maanomistajiin.

Keinoja järven tilan kohentamiseen voivat olla esimerkiksi järven hapetus, pohjasedimenttien poistaminen, veden pinnan sääntely, roskakalojen poisto, ruovikoiden niitto ja kompostoiminen muualle jne. Myös uusien kaava-alueen rakennusaikaisten hulevesien hallintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Turun kaupungin tulee pikaisesti ryhtyä toimenpiteisiin Illoistenjärven tilan parantamiseksi ja laatia järvelle kunnostussuunnitelma, jossa huomioidaan myös alueen asukkaiden virkistys-mahdollisuus ja rantaan pääsy.

Lisätiedot:

Niko Aaltonen
0405122836
Kaupunginvaltuutettu
Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan pj.

Aaltonen jättää aiheesta valtuustoaloitteen Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2016

Tarkempi tutkimus järven tilasta ja ehdotus kunnostustoimenpiteistä löytyy Turun ammattikorkeakoulun julkaisusta Illoistenjärven tila ja kunnostus. Julkaisu löytyy alla olevasta linkistä:
http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=9789522166029