Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Heikki Pälve: Turku – kaupunkirakentamista jo 800 v

Julkaistu 6 kuukautta sitten · 3.11.2023 · jonna

Rakentamisesta Turku on kuuluisa. Täällä on jo 1200-l:lla aloitettu isoja kaupunkikehitysinvestointeja, vaikka tuolloin termi taisi olla tuntematon. Katujen kunnossapidostakin on määräyksiä jo 1300-l:lta – ajalta, jolloin muualla Suomessa ei edes ollut kaupunkeja. Niinpä Turusta tuli pääkaupunki ja kulttuurin kehto. Edellinen vietiin palon jälkeen. Jälkimmäinen voi Turussa vallan erinomaisesti edelleen.

Kuuluisuutta on myös modernista rakentamisestamme, mutta nyt maine ei ole ollut yhtä auvoinen. Missä määrin se tutkitusti kuvaa kuitenkaan tätä päivää?

Viime syksynä teimme Suomen mittapuussa poikkeuksellisen laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen. Kysyimme kaikilta edellisen vuoden aikana kaava- tai lupapäätöksen saaneilta sekä lopputarkastuksen asiakkailta näkemyksen saamastaan asiakaspalvelusta. Tutkimuksen kohteena oli kaikkiaan lähes 1500 asiakasta ja vastausprosentit olivat kattavat. Lisäksi soitimme isoille ammattitoimijoille ja syvähaastattelimme heidät. Tutkimuksen toteutti ulkopuolinen taho.

Tulosten pohjalta voi sanoa, että parannettavaa on ja nyt meillä onkin tarkka tieto kunkin toiminnon osalta, mitä asiakkaamme tarkkaan primääristi toivovat. Tiedämme myös, mistä meitä kiitetään, sillä sellainen ei uutisoinnissa ole ylittänyt julkaisukynnystä.

Tulosten pohjalta olemme laatineet aikataulutetut, mittaroidut sekä yksilöidyt tarvittavat toimet heti tammikuun aikana. Tulokset julkaistiin ja esiteltiin suurasiakkaillemme (rakentajat, suunnittelu- ja arkkitehtitoimistot) helmikuussa. Asiakkaamme näkivät päätetyt toimet oikean suuntaisiksi ja antoivat kiitosta kokonaisuudesta.

Tutkimus oli alku. Tästä systematisoitu asiakaspalvelun parantaminen on nyt alkanut. Sen mittareita laajennetaan ja vastaavia tutkimuksia toistetaan, jotta voimme todentaa, että myös tuloksia saadaan aikaan. Jo nyt tiedämme, että lupajonot saatiin syötyä tämän vuoden alkuun mennessä ja kaavoitus on nopeutunut päätetyin toimin. Syksyllä asiaa on auttanut valitettava rakentamisen lama, mutta sitä kaupunki yrittää myös omin toimin vaimentaa.

Rakennuslupalautakunnan varapuheenjohtajana ja kaavalautakunnan puheenjohtajana on ollut helppo huomata, että kaupungin kehittäminen ei ole ongelmatonta. Kaupungin asukasluvun lasku on kuolemankierre tarvittavien palveluiden kehittämiselle ja jopa ylläpidolle. Siksi viime vuosien merkittävä kasvu Turussa on hienoa. Kasvu turvataan kaupunkikehityshankkein.

Kasvun toteutuminen edellyttää rakentamista, joka aina sijoittuu jonkun naapurustoon. Kaupunki onkin jo määritelmällisesti alati muuttuvassa tilassa. Onkin tasapainoilemista siinä, miten kasvu voidaan toteuttaa tavalla, jossa kaikkien edut kohtaavat. Tämän vuoksi olemme kevään asunto- ja maapoliittisessa ohjelmassa linjanneet, miten saamme paremmin asukkaiden näkemykset sekä rakentamisen kauneuden ja laadun huomioitua osana suunnittelua ja toteutusta.

Se edellyttää erilaisten vaihtoehtoisten toteutusvaihtoehtojen punnintaa jo kaavoituksen alkuvaiheessa aiempaa paremmin ja parempaa vuoropuhelua asukkaiden kanssa. Se edellyttää myös toteutuksen onnistumisen mittarointia, sillä etukäteisarvioissa painottuvat aina negatiiviset mielikuvat. Muistamme, millaisen vastustuksen takaa toteutettiin mm. Helsinginkadun silta ja Kirjastosilta, joiden kummankin nähtiin pilaavan kansallismaiseman. Näin ei enää kuule puhuttavan, mutta voimme ajatella, mitä niiden puuttuminen aiheuttaisi liikenteelle?!

Turun rakentamisen mainekuvalla on nyt vahva peruste parantua. Ja yksittäisten kirjoitusten sijaan voimme varsin pian kertoa tutkitusti, kuinka olemme onnistuneet asiakaspalvelumme parantamisessa. Selvä on, että turkulaisten hyvinvointi on kiinni rakentamisen onnistumisesta sekä vakaasta ja hallitusta kasvusta.

Kasvun osalta Turku on nyt vahvoilla ja toisin kuin 800 v sitten voimme vertailla suoriutumistamme myös muiden kaupunkien kasvuun ja kehitykseen. Tiedämme tutkitusti jo, että Turku on kaikista Suomen kaupungeista kaikkein vetovoimaisimpien joukossa. Sinne me myös jatkossa varmasti kuulumme.

Heikki Pälve

kaupunginvaltuutettu (Kok)

Kaupunkikehityksen apulaispormestari (2022–2023)