Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Valtuustoryhmän tavoitteita vuodelle 2023

Julkaistu 2 vuotta sitten · 26.10.2022 ·

Arjen turvallisuus asukkaiden huolenaiheena otettava vakavasti

Kaupungin ydintehtäviin kuuluu huolehtia, että kaupungin asukkailla on turvallista liikkua, asioida ja käyttää erilaisia palveluja. Onpa kyse lasten koulutiestä, vanhusten kotihoidosta, nuorten vapaa-ajanvietosta tai kävelykeskustasta, tulee turkulaisten kokea olonsa turvatuksi päivin ja öin.

Varhainen tunnistaminen ja jämerä puuttuminen ongelmiin estää niiden kasvun. Nollatoleranssi edellyttää tiedostamista ja toimia sen pohjalta. Kaupungin on kaikilla sektoreillaan kiinnitettävä valmistelutyössään kaupungin asukkaiden turvallisuuteen erityistä huomiota.

Kaupungin kasvusta ja investoinneista huolehdittava 

Taloudellisen epävarmuuden lisääntyessä Turun on satsattava kasvuun ja toimeliaisuuteen. Tulopuolta ja veropohjaa voidaan vahvistaa huolehtimalla kasvua ruokkivista investoinneista, sujuvasta kaavoituksesta ja lupaprosesseista.

Osaksi liikunnan avustusuudistusta uusia tapoja ehkäistä harrastamisen lopettamista

Turussa edistetään parhaillaan historian suurinta liikuntauudistusta, jonka tavoitteena on, että yhä useampi lapsi ja nuori harrastaisi liikuntaa. Avustusuudistus on tärkeä osa uudistusta.

Drop-out -ilmiö, eli liikuntaharrastusten väheneminen tai lopettaminen murrosiässä, on erityinen haaste niin Turussa kuin muuallakin Suomessa. Ilmiö voimistui koronan myötä ja yhä useammat yläkoululaiset sekä toisen asteen opiskelijat lopettavat harrastuksiaan lisääntyvien paineiden ja mielenkiintojen muutosten myötä.

Kokoomus kantaa huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja harrastusten jatkumisesta. Urheiluseuroilla ja liikuntaa järjestävillä yhdistyksillä on tärkeä rooli harrastamisen mahdollistamisessa. Lasten ja nuorten harrastusten jatkuvuus, uusien harrastusten löytäminen ja liikuntaa harrastamattomien lasten ja nuorten saaminen harrastamisen piiriin tulee ottaa avustusuudistuksessa huomioon.

Harrastavat nuoret voivat paremmin ja harrastamisella on merkittävä syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus.

Osana Turun liikunnan avustusuudistusta tiivistetään yhteistyötä urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten kanssa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien takaamiseksi sekä erityisesti drop-out-ilmiöön puuttumiseksi.

Turku edistää seudullista lähijunaliikennettä 

Edistämme aktiivisesti Varsinais-Suomen lähijunaliikennettä. Lähijuna on ympäristöystävällinen kulkumuoto, joka tukee myös Tunnin junan tavoitteita toimien syöttöliikenteenä ja hyödyntäen rakennettavaa kaksoisraidetta. Edistämiseen tarvitaan suunnittelu-, ja koordinaatioresurssia, jota pyritään hankkimaan yhteisesti seudullisesti.

Valmistelutyön pohjalta olisi valmiudet aloittaa liikennöinti lähivuosina esimerkiksi Turusta Raision kautta Uuteenkaupunkiin, Loimaalle ja Saloon. Hanketta on edistettävä maakunnallisesti ja hallitusohjelmatasolla.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta seurattava ja opettajien jaksamista seurattava

Turun houkuttelevuutta opetuksen työnantajana kasvatetaan panostamalla työoloihin ja opettajien hyvinvointiin. Toteutetaan selvitys opettajien työkuormituksesta ja sen perusteella toteutetaan erillinen toimintasuunnitelma kuormituksen keventämiseksi.

Erityisesti varhaiskasvatuksen opettajia tuetaan. Työoloja parannetaan muun muassa selvittämällä, voidaanko esimerkiksi avustajien lisäämisellä saada opetuksen kuormaa kevennettyä.

Koko opetuksessa tulee tarkastella ryhmäkokoja, ja pyrkiä niiden pienentämiseen työrauhan takaamiseksi.

Turku varmistaa ja kiinnittää erityistä huomiota kaupungin ja hyvinvointialueen saumattomaan yhteistyön mm. oppilashuollossa, ja jatkaa hyvin toimivia toimintoja mm. psykiatristen sairaanhoitajien työskentelyn muodossa kouluissa.