Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Turun Kokoomus julkaisi kuntavaaliohjelmansa kevään 2021 vaaleihin

Julkaistu 3 vuotta sitten · 17.2.2021 · alvar

Kokoomus julkaisi Turussa kuntavaaliohjelmansa 17.2. Facebook live -lähetyksessä.

Turun Kokoomuksen puheenjohtaja Sini Häkkinen on erittäin tyytyväinen julkaistuun ohjelmaan:
”Turkulaisille on tarjottava uskottava ja toiveikas näkymä tulevaisuudesta. Tämän me haluamme saada aikaan, ja meillä on siihen tämän ohjelman myötä kaikki mahdollisuudet. Turun Kokoomus painottaa vastuullista kasvua, työtä ja yrittämistä, ympäristöä, asukkaista huolehtimista sekä järkevää kaavoitusta ja rakentamista – sujuvaa liikennettä unohtamatta” Häkkinen kuvailee ohjelmaa.
”Toimivalla koulutuksella luomme pohjan niin ihmisten kuin koko kaupungin tulevaisuudelle. Turun Kokoomukselle keskiössä ovat ihmiset ja hyvän arjen ja palveluiden mahdollistaminen heille. Vastuullisella taloudenhoidolla me luomme palveluille edellytykset.” toteaa aluejärjestön varapuheenjohtaja Niko Aaltonen.

 
Lue ohjelma täältä! 

Nostoja kuntavaaliohjelmasta:

Vahva talous takaa hyvän elämän Turussa

–        Turun tuloveroprosenttia ei kiristetä, vaan sitä mahdollisuuksien mukaan kevennetään

–        Tehdään erityisesti investointeja, jotka vahvistavat kaupungin tulopohjaa ja tuottavat kestävää kasvua pitkälle tulevaisuuteen.

Sujuva ja laadukas kaavoitus ja rakentaminen sekä toimivat liikenneyhteydet tukevat kaupunkilaisten hyvää arkea

–        Turvataan kaavoituksen ja rakennusvalvonnan riittävät resurssit.

–        Arvioidaan raitiotien toteuttamisen edellytyksiä pitkin valtuustokautta ja tehdään lopullinen päätös raitiotiestä, kun tarkemmat toteutussuunnitelmat ja kustannuslaskelmat valmistuvat.

–        Lisätään latauspisteiden, liityntäparkkien ja biokaasun tankkausasemien määrää.

Tulevaisuuden Turku kukoistaa, kun sen ihmiset voivat hyvin.

–        Hyödynnetään palvelusetelimallia ja maksusitoumuksia Turussa yhä laajemmin ja tehokkaammin.

–        Otetaan lapsivaikutusten arviointi tiiviiksi osaksi päätöksentekoa, jotta lasten osallisuutta voidaan lisätä.

–        Onnistuneen kotoutumisen turvaamiseksi panostetaan työnhakuun ja koulutuksiin liittyvään opastukseen sekä työllisyyshankkeisiin ja tulkkipalveluihin.

–        Toteutetaan liikuntapaikkaverkoston kehittäminen järkevästi, kustannustehokkaasti ja kokonaisuus huomioiden.

Saariston pääkaupunki tarjoaa puhtaan luonnon ja kulttuurin turkulaisille sekä matkailijoille.

–        Huomioidaan kaupungin ilmastotavoitteet erityisesti maankäyttöä, rakentamista ja liikkumista koskevassa päätöksenteossa.

–        Jo tehtyjen päätösten mukaisesti varmistetaan käyttöikänsä päähän tulleen konserttitalon korvaaminen uudella Itsenäisyydenaukiolle sijoitettavalla musiikkitalolla.

Koulutus – Turku menestyy osaamisella

–        Mahdollistetaan tasa-arvoinen perusopetus sekä tuetaan lapsen yksilöllisiä taipumuksia ja harrastuneisuutta.

–        Jotta toisen asteen opiskelijat eivät kuormitu, taataan riittävän pienet ryhmäkoot sekä riittävät henkilöresurssit aineenopetukseen, erityisopetukseen, opinto-ohjaukseen sekä oppilashuoltoon.