Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Turun Kokoomus haluaa edelleen hyvää saattohoitoa

Julkaistu 5 vuotta sitten · 14.8.2019 · villelaakso

Turun Kokoomukselle on tärkeää, että jatkossakin turkulaisille on tarjolla hyvää, ammattitaitoisesti toteutettua saattohoitoa. Sen järjestäminen on kiistatta Turun kaupungin velvollisuus.

Karinakodin alkuperäinen tarkoitus on ollut tarjota saattohoitoa kaikille lounaissuomalaisille potilaille. Olisi tärkeää, että myös tulevaisuudessakin saattohoidon järjestäminen perustuu alueelliseen ja kuntarajat ylittävään yhteistyöhön, missä Karinakodilla voisi olla merkittävä rooli.  Alueellisen yhteistyön mahdollisuudet on selvitettävä perusteellisesti, eikä asia siksi ratkea äkkinäisellä päätöksenteolla.

Tarvitsemme nyt käsillä olevaan tilanteeseen ratkaisun, joka turvaa inhimillisen saattohoidon katkeamattoman jatkumisen. Yhtenä keinona voisi olla määräaikainen sopimus palvelua tuottaneen säätiön kanssa siten, että Karinakodin henkilökunta voisi jatkaa työssään ja osaamisesta saataisiin näin pidettyä kiinni.

Määräaikainen ratkaisu toisi tarvittavaa lisäaikaa neuvotteluille ja selvityksille. On käytävä neuvottelut naapurikuntien, palveluntuottajien ja sairaanhoitopiirin kanssa siitä, että Karinakodin käyttöön ja ylläpitoon sitoutuisivat Turun lisäksi muutkin kunnat. Kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä ja realistisella hinnoittelulla varmistetaan se, että Karinakodin toiminta on vastaisuudessa kestävällä pohjalla.

Neuvottelujen lisäksi tarvitaan kattavat selvitykset muun muassa kiinteistön tilasta ja korjaustarpeista kustannusarvioineen.

Pidemmän aikavälin ratkaisun tulisi turvata se, että jatkossakin saattohoito on Turussa inhimillistä, potilaslähtöistä, omaisten tahtoa kunnioittavaa, valinnanvapauden periaatteen mukaista ja osaamiseltaan korkeatasoista.

Kokoomuksen Turun aluejärjestön hallitus

Kokoomuksen Turun aluejärjestön hallitus otti kantaa Turun saattohoitotilanteeseen kokouksessaan 13.8.2019.