Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Turun Kokoomuksen valtuustoryhmä: Turun sote-lausunnosta tulossa hallituspolitiikan jatke

Julkaistu 4 vuotta sitten · 21.9.2020 · alvar

Turun kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 21.9. Turun kaupungin lausuntoa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta. Turun Kokoomus haluaa nostaa esiin huolensa turkulaisten palveluiden tason turvaamisesta sosiaali- ja terveysuudistuksessa. Ongelmana uudistuksessa on erityisesti vähenevät resurssit, liian tiukka aikataulu sekä julkisen sektorin paisuminen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen on kokonaisuutena kerännyt paljon kritiikkiä. Hallituksen esityksessä on kaiken kaikkiaan paljon ongelmakohtia kuntalaisdemokratian kaventumisesta lähtien palvelutason sekä kuntatalouden heikkenemiseen saakka.

”Kuntalaisten on syytä olla huolissaan, sillä ilmeinen rahoituksen väheneminen ei voi johtaa muuhun kuin heikkeneviin palveluihin. Valtion tiukasti ohjaama maakuntahallinto ei helpota turkulaisten hoitoon pääsyä. Eikä varsinkaan silloin, kun julkisin varoin tuotettuja palveluja tullaan suosimaan ja lisäämään, ” painottaa kokoomuksen ryhmän varapuheenjohtaja, professori Pentti Huovinen.

Kokoomus pitää hallituspuolueiden valtuustoryhmien lausuntoon tekemiä muutosesityksiä hallituspolitiikan jatkeina turkulaisten etujen kustannuksella. Turkulaisina luottamushenkilöinä he eivät aja turkulaisten vaan hallituksen etua. Muutoksissa sivuutetaan asialliset huolet paikallisen demokratian heikentymisestä, palveluiden epätasa-arvoistumisesta sekä palvelutason huononemisesta.

Lakiesityksen Helsingin alueen erillisratkaisu antaa sille taloudellisen etulyöntiaseman. Helsingin yliopistollinen keskussairaala on kuntayhtymässä, jolla on oikeus laskuttaa alueita ja muita maakuntia. Muilla yliopistollisilla keskussairaaloilla ei tätä mahdollisuutta ole.

Koska potilailla on mahdollisuus valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa, lakiesitys väistämättä vahvistaa Hyksin asemaa. HUS-alueen asukkaiden erikoissairaanhoidon palvelut turvataan laissa muuta Suomea paremmin, mikä on selkeästi kansalaisten eriarvoista kohtelua.

”Tyksin aseman heikkeneminen ei heijastu pelkästään sairaalan toimintaan vaan suoraan Varsinais-Suomen lääke- ja bioklusterien toimintaan sekä Turun yliopiston asemaan”, toteaa kokoomuksen valtuutettu, lääketieteen tohtori Kaija Hartiala.

Kokoomuksen mukaan uudistuksen aikataulu on epärealistinen. Koko maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintojen ja parinkymmenen tuhannen työntekijän siirtäminen tuskin onnistuu suunnitellussa aikataulussa, varsinkin kun resurssit samaan aikaan pienenevät. Palvelut heikkenisivät väistämättä, ja erityisesti korona-aikana tähän ei ole varaa.