Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Tekniikan tohtori Veli-Pekka Nurmi: Pikavoittoja ei ole eikä tule

Julkaistu 5 vuotta sitten · 14.1.2019 · villelaakso

-Meillä Suomessa moni asia on todella hyvin – paremmin kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä, Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi sanoo.

-Hyvinvointimme peruspilareina on neljä asiaa: turvallisuus, yritysten toimintaedellytykset, koulutus ja infrastruktuuri. Näihin meidän tulee määrätietoisesti panostaa jatkossa. Välttämätön edellytys näiden taustalla on toimiva julkishallinto. Sen pitää mahdollistaa eikä byrokratiallaan ja ylisääntelyllään hankaloittaa asioita.
Veli-Pekka näkee suomalaisen hyvinvoinnin perustana sen, että yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa. -Silloin meillä on työtä ja toimeentuloa. Myös verotuksen pitää olla työntekoon ja yrittämiseen kannustavaa.

-Elinkeinoelämä taas tarvitsee osaavaa työvoimaa, joten meidän pitää huolehtia koulutusjärjestelmästämme kaikilla tasoilla. Tulevaisuutemme on opiskelevien nuorten varassa. Koulutuksen pitää olla laadukasta ja kansainväliset mitat täyttävää.

Turvallisuuden merkitystä yhteiskunnassa ei Nurmen mielestä pidä aliarvioida.

-Ihmisten hyvä elämä tai yritysten menestyksekäs toiminta ei ole mahdollista, jos sisäinen ja ulkoinen turvallisuutemme eivät ole kunnossa.

Tähän liittyy oleellisesti syrjäytymisen ehkäiseminen. -Me kaikki haluamme tulla hyväksytyksi ja kuulua joukkoon. Siksi meidän täytyy pitää jokainen porukassa, olipa kyseessä sitten nuori tai vanhempi, kantasuomalainen tai maahanmuuttaja. Tässä suhteessa työ sen tarjoamine sosiaalisine suhteinen on parasta vastalääkettä.

-Ryhmästä ulos sulkeminen ja porukasta putoaminen altistaa onnettomuuksille, rikollisuudelle ja radikalisoitumiselle. Jos kokee, että ei ole mitään menetettävää eikä mahdollisuuksia, millään ei ole mitään väliä. Ihminen, jolla asiat ovat mallillaan, ei taas harkitsekaan tekevänsä mitään mikä olisi uhka turvallisuudelle, Nurmi korostaa.

-Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä kaivataan muun muassa uudenlaista perheiden ja vanhemmuuden tukemista sekä käytännön apua arjen pyörittämiseen.

Veli-Pekka näkee tärkeänä suomalaisen kokonaisturvallisuuden mallin, jossa viranomaiset, yritykset ja järjestöt huolehtivat yhdessä yhteiskunnan turvallisuudesta.

-Tätä mallia pitää vaalia ja kehittää jatkuvasti.

Tärkeä osa jokaisen kansalaisen arjen turvallisuutta on suomalainen puhdas ruoka ja ympäristöstä huolehtiminen.

Perusinfrastruktuurin toimivuuden Veli-Pekka Nurmi näkee oleellisena yritysten ja kansalaisten hermoverkkona. –Sujuvaan arkeen tarvitsemme toimivat järjestelmät. On kyse sitten asumisesta, asioimisesta, liikkumisesta, työnteosta tai harrastamisesta, niin tietoliikenteen, tietojärjestelmien ja energiaverkkojen tulee toimia luotettavasti. Näihin liittyvien palvelujen on oltava kohtuuhintaisia. Hyvin toimiva infrastruktuuri on myös turvallinen. Toimivan infrastruktuurin päälle voidaan rakentaa toimivat markkinat.

Pikavoittoja tai helppoja ratkaisuja ei ole löydettävissä. Kuitenkin, jos päämäärä on kirkas, ohjaa se kaikkea tekemistämme ja ratkaisujamme. Meidän tulee rakentaa tulevaisuuden päätöksentekoa niin, että ihmisten on jatkossakin hyvä elää Suomessa. Pienin askelin, mutta koko ajan oikeaan suuntaan.

Lisää Veli-Pekasta nettisivuilta:
https://www.vpnurmi.fi/