Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Alvesalo: Sotessa nyt katse asiakkaaseen

Julkaistu 5 vuotta sitten · 29.4.2019 · villelaakso

Sote-uudistus kaatui. Se ei kuitenkaan poista tarvetta kehittää ja uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Laatua ja valvontaa pitää parantaa. Palveluiden piiriin pitää päästä sujuvammin ja nopeammin. Nyt onkin hyvä mahdollisuus kääntää katse kuntalaisten tarpeisiin ja ottaa asiakas keskiöön. Nykytilanteessa, kun esimerkiksi vanhus, joka ei enää kotona pärjää, voi joutua jonottamaan ensin pahimmillaan lähes kolme kuukautta päästääkseen palvelutaloon. Sen jälkeen kunta osoittaa hänelle paikan. Ihmiset haluavat kuitenkin yhä enenevässä määrin itse vaikuttaa omien palveluidensa valintaan. Vanhukset ja omaiset voivat hakea tietoa eri vaihtoehdoista, ja etsiä aktiivisesti sopivaa paikka joko julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Jos vanhuksella ei ole auttavia omaisia, löytyy kunnan tuhatpäisestä virkamieskoneistosta apua. Tästä turkulaisten aktiivisuudesta ja halusta vaikuttaa omaan elämäänsä kertoo mm. palveluseteleiden jatkuvasti kasvava kysyntä esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa. Terveydenhoidon puolella palveluseteleitä voisi käyttää purkamaan esimerkiksi Turun pitkiä fysioterapian jonoja. Nykyinen sote-systeemimme on usealta osin laadukas, mutta liian byrokraattinen, eikä anna yksilöille mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämäänsä. Luodaan tulevaisuudessa järjestelmä, jossa kuntalainen ja asiakas on aidosti keskiössä ja palvelut joustavat tarpeiden mukaan. Näin tuemme inhimillistä ja aktiivista toimintaa ja samalla vahvistamme lähidemokratiaa.

Piia Alvesalo
Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (kok)