Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Sote-asiat ovat ajankohtaisia juuri nyt

Julkaistu 2 vuotta sitten · 10.1.2022 · mariaylijama

Turun Sanomat Mielipiteet-palsta 7.1.2022

Aluevaalit ovat lähellä. Ennakkoäänestys alkaa jo 12.1. ja varsinainen äänestyspäivä on 23.1. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella valitaan aluevaltuustoon 79 aluevaltuutettua.

Omikron-muunnoksen nopea leviäminen ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräämät tiukat kokoontumisrajoitukset laittoivat aluevaaliehdokkaiden kampanjat uusiksi. Kun yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä sekä sisätiloissa että ulkona, äänestäjien fyysiset kohtaamiset kohtaamiset käyvät mahdottomiksi.

Kampanjat käydäänkin entistä enemmän sosiaalisen median avulla. Vaalikampanjoiden kiriviikot käydään tietokoneen ääressä eikä äänestäjien kanssa keskustellen eri tilaisuuksissa. Viime kuntavaalien aikaan oli sama tilanne.

Suuri joukko ikäihmisiä, jotka eivät omista tietokonetta eikä it-taitoja, jää valitettavasti ulkopuolelle. Mutta ovatko aluevaalit, jotka eivät juuri näytä kiinnostavan suurta yleisöä samaan tapaan kuin kuntavaalit, vaarassa jäädä etäisiksi? Nykytilanteessa median tulisi informoida joka päivä, mistä asioista aluevaaleista on kyse.

Suurista ja meitä jokaista koskettavista asioista on kyse. Vuonna 2023 aloittava Varsinais-Suomen hyvinvointialue on suuri kokonaisuus, Suomen 21:sta hyvinvointialueesta toiseksi suurin. Uusimaa on suurempi.

Hyvinvointialueellamme työskentelee 20 700 sote-alan työntekijää. Turusta alueelle siirtyy työskentelemään 5000 työntekijää. Hyvinvointialueen budjetti tullee olemaan noin 2,2 miljardia, kun Turun kaupungin budjetti vuodelle 2022 on 1,18 miljardia.

Varsinais-Suomen 27 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalvelujen yhdistäminen samaan hyvinvointialueeseen tulee olemaan suuri työ. Esimerkiksi erilaisten potilastietojärjestelmien yhteen saattaminen on vaikeaa.

Tulevan aluevaltuutetun tehtävä vaatii suurien kokonaisuuksien hallintaa. Siksi on tärkeää, että aluevaltuustoon valikoituu mahdollisimman monta kokenutta ja asiantuntevaa kuntapäättäjää.

Aluevaltuuston työ alkaa heti. On päätettävä muun muassa organisaatiosta, lautakunnista, taloudesta. Ensimmäinen suuri päätös on hyvinvointialueen budjetti vuodelle 2023. Sote-uudistuksen tarkoituksena on hyvinvointialueiden terveyserojen kaventaminen ja tasapuolinen sote-palvelujen tarjoaminen. Raskasta, uutta hallintoa ei pidä luoda, vaan aluetta tulee hallinnoida mahdollisimman kevyellä organisaatiolla. Palvelut tulee järjestää kustannustehokkaasti ja tasapuolisesti.

Vaikka valtio aluksi vastaa sote-alueiden kustannuksista, kulut loppujen lopuksi peritään alueen veronmaksajilta. Jäljelle jäävän kaupungin/ kunnan toimintaan ja kehittämiseen tulee varata riittävät resurssit. On tärkeätä kaupungin/ kunnan elinvoiman kannalta, että asukkaiden kokonaisverotus ei kasva.

Vaikka uuden hyvinvointialueen toiminnan alkuun saattaminen saattaa olla haastavaa, alueen asukkaat toivovat parempia palveluita. Turussa se tarkoittaa terveyskeskusjonojen lyhentämistä. Hoitoon pääsyn tulee olla nopeampaa. Otetaan yksityiset lääkäriasemat mukaan palvelun tarjoajiksi ja palveluseteli käyttöön. Ja kun asiakas saisi itse valita lääkärinsä ja muut sotepalvelut, olisi siinä parannusta nykytilanteeseen. Omalääkäri-systeemiä on toivottu takaisin.

Turussa, hyvin toimivaksi todetun, ikäihmisten terveyspalveluja parantavan ikäneuvolan tulee saada jatkaa ennalta ehkäisevää toimintaansa. Ikäihmisten turvallinen vanhuus kotona tulee taata tarjoamalla yksilöllisiä ja edullisia tukipalveluja.

Varsinais-Suomi tarvitsee yhteisöllisiä, välimuotoisen asumisen yksikköjä lisää väestön vanhetessa.

Koulujen tukipalveluja kuten kuraattorit, terveydenhoitajat psykologit ym, ei pidä keskittää, vaan niiden tulee edelleen olla tarjolla oppilaiden omilla kouluilla.

Digitaalisia palveluja tulee hyödyntää siellä missä ne ovat tarkoituksenmukaisia, mutta ne eivät ole sovellu vanhuspalveluihin.

Yhteistyöllä ja positiivisella asenteella saadaan Varsinais-Suomen hyvinvointia alue käyntiin ja tarjoamaan asukkailleen laadukkaat terveys-ja sosiaali- sekä pelastuspalvelut.

Ulla-Maija Vierimaa
Turun kaupunginvaltuutettu, kok
Maakuntavaltuutettu
Vanhusneuvoston jäsen

vierimaa_nettiin-2