Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Sini Häkkinen: Turku tarvitsee oman liikkumisohjelman

Julkaistu 5 vuotta sitten · 27.10.2019 · villelaakso

Turku tarvitsee oman liikkumisohjelman
Liikkumattomuus on yhä suurempi ongelma Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Suomessa työikäisistä terveysliikuntasuosituksen täyttää vain noin joka viides. Myös yhä useampi lapsi ja nuori liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän.

UKK-instituutin 21.10. julkaisema Aikuisten liikkumisen suositus korostaa arjen tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen ja sitä, että jo kevyellä liikuskelulla on terveyshyötyjä.

Liikkumattomuus maksaa yksilölle menetetyn terveyden mutta myös yhteiskunnalle paljon rahaa. Suomessa liikkumattomuuden on arvioitu aiheuttavan 3–7 miljardin euron vuosittaiset kustannukset. Jos tästä laskettaisiin asukaslukuun perustuvat osuudet, olisi Turun osuus kustannuksista 104–242 miljoonaa euroa.

Liikkumisen edistäminen on yhteinen asiamme. Päätöksenteossa liikkumista voidaan edistää useilla eri hallinnonaloilla. Esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä voidaan edistää kaupunkisuunnittelulla ja koululaisten koulupäivän aikaista aktiivisuutta sivistyssektorilla tehtävillä toimilla.

Kun eri hallinnonalojen toimet liikkumisen edistämiseksi kootaan yhteen, on niitä helpompi koordinoida. Suomessa hyvä esimerkki kaupunkikohtaisesta liikkumisen koordinaatiosta on Helsingin liikkumisohjelma, joka kerää yhteen edistämistoimenpiteet eri hallinnonaloilta.

Jätimme liikuntalautakunnan kokouksessa 22.10. aloitteen ”Turulle liikkumisohjelma”, jonka kaikki lautakunnan jäsenet allekirjoittivat. Aloitteessa esitämme, että Turun kaupungin liikuntapalvelut aloittaa Turun liikkumisohjelman valmistelun. Liikkumisohjelman tavoitteiden toteutuminen kokonaisvaltaisesti edellyttää, että kartoitetaan Turun toimialojen nykyiset liikuntaa edistävät toimenpiteet, ohjelmat ja hankkeet sekä näiden kustannukset.

Hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisääminen on myös strategisen ohjelman muodossa tuotu osaksi Turun kaupungin strategiaa. Yhteisenä tavoitteenamme on aikaansaada mahdollisuuksia terveempään ja aktiivisempaan elämään kaikille turkulaisille. Tämän tavoitteen toteutumiseksi Turun oma liikkumisohjelma antaisi hyvän sysäyksen.

Sini Häkkinen
liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja (kok)

Joonas Niemi
liikuntalautakunnan jäsen (vihr)