Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Sini Häkkinen: Turku tarvitsee oman liikkumisohjelman

Julkaistu 4 vuotta sitten · 26.2.2020 · alvar

Liikkumattomuus on yhä suurempi ongelma Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Suomessa työikäisistä terveysliikuntasuosituksen täyttää vain noin joka viides. Myös yhä useampi lapsi ja nuori liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän. UKK-instituutin 21.10.2019 julkaisema Aikuisten liikkumisen suositus korostaa arjen tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen ja sitä, että jo kevyellä liikuskelulla on terveyshyötyjä.

Liikkumattomuus maksaa yksilölle menetetyn terveyden mutta myös yhteiskunnalle paljon rahaa. Suomessa liikkumattomuuden on arvioitu aiheuttavan 3-7 miljardin euron vuosittaiset kustannukset. Jos tästä laskettaisiin asukaslukuun perustuvat osuudet, olisi Turun osuus kustannuksista 104-242 miljoonaa euroa.

Liikkumisen edistäminen on yhteinen asiamme. Päätöksenteossa liikkumista voidaan edistää useilla eri hallinnonaloilla. Esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä voidaan edistää kaupunkisuunnittelulla, koululaisten koulupäivän aikaista aktiivisuutta sivistyssektorilla tehtävillä toimilla ja ennaltaehkäisevää työtä hyvinvointitoimialalla. Kun eri hallinnonalojen toimet liikkumisen edistämiseksi kootaan yhteen, on niitä helpompi koordinoida. Suomessa hyvä esimerkki kaupunkikohtaisesta liikkumisen koordinaatiosta on Helsingin liikkumisohjelma, joka kerää yhteen edistämistoimenpiteet eri hallinnonaloilta.

Yhdessä lautakuntakollega Joonas Niemen (vihr.) kanssa jätimme liikuntalautakunnan kokouksessa 22.10.2019 aloitteen ”Turulle liikkumisohjelma”. Aloite päätyi toimestani valtuustoaloitteeksi Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 ja sai usean valtuutetun tuen. Aloitteessa esitämme, että Turun kaupunki aloittaa Turun liikkumisohjelman valmistelun. Liikkumisohjelman tavoitteiden toteutuminen kokonaisvaltaisesti edellyttää, että kartoitetaan Turun toimialojen nykyiset liikuntaa edistävät toimenpiteet, ohjelmat ja hankkeet sekä näiden kustannukset.

Hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisääminen on myös strategisen ohjelman muodossa tuotu osaksi Turun kaupungin strategiaa. Yhteisenä tavoitteenamme on aikaansaada mahdollisuuksia terveempään ja aktiivisempaan elämään kaikille turkulaisille. Tämän tavoitteen toteutumiseksi Turun oma liikkumisohjelma antaisi hyvän sysäyksen.

Sini Häkkinen

Liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja