Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Runkolinjat uudistuvat

Julkaistu 5 vuotta sitten · 13.1.2019 · villelaakso

Turussa on vireillä useita tärkeitä hankkeita, jotka vaikuttavat kaupunkilaisten liikkumiseen ja kaupungin kehitykseen. Näitä ovat muiden ohella 1) runkolinjaston uudistaminen ja 2) joukkoliikenneratkaisu: runkobussi, superbussi vai raitiotie. Keskustelu kummastakin on tärkeää, mutta tuntuu keskittyvän paljon joukkoliikenneratkaisuun. Toisaalta keskustelussa ilmenee epäselvyyttä siitä, mikä on näiden samaan aikaan vireillä olevien hankkeiden vaikutus toisiinsa ja miten Föliä ollaan kehittämässä. Mistä oikeastaan päätetään, mitä suunnitellaan?

Runkolinjaston uudistaminen (1) koskee koko kaupungin tärkeimpien joukkoliikenneväylien tason parantamista ja paikoin reitistön uudistamista. Tavoitteena on, että Turun alueella on nopea, tehokas ja nykyistä tiheämpikin joukkoliikenne; ainakin pää- eli runkolinjoilla siis jopa sellainen, ettei ulos lähtiessä tarvitse katsoa kelloa, vaan bussi on sopivasti kohdalla. Kehittämisen keinoja ovat mm. joukkoliikenne-etuudet, esteettömät pysäkit ja liityntäparkit, vuorovälien muutokset ja pienemmät reittimuutokset. Runkolinjasuunnittelussa on selvitetty myös kokonaan uutta kehälinjaa, siis aivan uusiakin kulkureittejä. Samanaikaisesti valmistelussa etenevät joukkoliikenteen sähköistäminen ja ylipäätään päästöttömän liikenteen tuottaminen sekä Fölin digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen kehittäminen. Uudistukset koskevat koko Turun/Fölin aluetta ja niiden tavoitteena on, että kaupunkilaisten liikkuminen joukkoliikenteellä on helppoa ja ympäristöystävällistä.

Joukkoliikenneratkaisussa (2) kyse on kaupunkikehityshankkeesta, joka toteutetaan valitulla joukkoliikennevälineellä. Hankkeessa toteutettaisiin ko. välineellä osa runkolinjasta, esimerkiksi Varissuo-Länsikeskus. Hankkeelle on asetettu viisi tavoitetta. Yksi näistä koskee liikennejärjestelmää ja joukkoliikennettä, muut neljä kustannuksia ja yleisempiä kaupunkikehitystavoitteita, kuten viihtyisyyttä ja keskustan elinovimaa. Joukkoliikenteen kannalta superbussin/raitiotien olennaisin perustelu on, että se voi vastata kasvavaan joukkoliikennetarpeeseen (raitiotie superbussia paremmin), kun tarve kasvuennusteiden mukaan kasvaa.

Keskusteltaessa ja päätettäessä joukkoliikenneratkaisusta (2) tulee huomioida, että sen kunnianhimoisten kaupunkikehitystavoitteiden saavuttaminen edellyttää, välinevalinnasta riippumatta, koko Turun alueella palvelevaa ja laadukasta joukkoliikennettä – eli mm. runkolinjaston laadukasta kehittämistä (1). Kaupunkilaisten ja kaupungin etuna onkin määrittää ja päättää ensisijaisesti, minkä tasoisena Turku runkolinjastoaan kehittää. Joukkoliikennelautakunta tehnee ehdotuksensa runkolinjastosta kaupunginhallitukselle alkuvuonna, josta asia laatunsa vuoksi edennee kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Runkolinjastossa tehtävän uudistuksen laajuus riippuu muun ohella käyttötalouden budjetoinnista sekä valmiudesta lisätä joukkoliikenne-etuuksia.
Anu Perho
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja (kok.)