Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Panokset nuorten ja maahanmuuttajien työllisyyteen: Kokoomuslaiset odottavat Turussa uuden työllisyysalueen käynnistymistä 

Julkaistu 1 kuukausi sitten · 13.5.2024 · jonna

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille vuoden 2025 alusta ja tämän uudistuksen myötä Suomeen perustetaan yhteistoiminta- eli työllisyysalueita. Yksi näistä alueista on Turun työllisyysalue, jonka muodostavat 23 varsinaissuomalaista kuntaa ja sen vastuukuntana toimii Turku. 

Uudistuksella pyritään parantamaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä nopeuttamaan työllistymistä ja tuomaan julkiset työllisyyspalvelut lähemmäksi asiakkaita osaksi kuntien elinvoimatehtäviä. Kokoomuksessa uskotaan TE-uudistuksen tuomiin mahdollisuuksiin. 

Tiivis yhteistyö kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin välillä luo mahdollisuuksia ratkaista työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia ja tukea eri ryhmien työllistymistä. Panoksia tulisi osoittaa erityisesti nuoriin, jotka ovat työuransa alussa sekä maahanmuuttajiin, jotta he voivat kiinnittyä suomalaiseen työelämään pitkälle tulevaisuuteen. 

Pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen on syytä pureutua. Mikäli työkyky on heikentynyt merkittävästi ja osallistuminen työelämään ei ole mahdollista, tulisi tällaisissa tapauksissa tarjota asianmukaista tukea ja ohjausta kohti muita ratkaisuja, kuten eläkkeelle siirtymistä.  

Työpaikat löytyvät yrityksistä ja työpaikkoja syntyy lisää uusien yritysten myötä. Siksi työllistymisen kannalta keskeistä on myös se, että kunnissa edistetään yritysmyönteistä toimintaympäristöä, joka kannustaa yritysten perustamiseen ja kasvuun. 

TE-uudistuksesta käytiin keskustelua Turun Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmässä 13.5.2024.