Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kokoomuksen Turun Aluejärjestö: Työllisyys ja yrittäjyys ovat kasvun kivijalkoja

Julkaistu 3 vuotta sitten · 24.3.2021 · alvar

Turun Kokoomuksen kuntavaaliohjelmassa työllisyys ja yrittäjyys nähdään kasvun kivijalkoina. Taloudellinen hyvinvointi luo pohjan turkulaisten hyvinvoinnille. Turku koostuu erilaisista kaupunginosista ja erilaisista turkulaisista, kaikille on taattava yhtäläiset puitteet hyvään elämään.

Turun Kokoomuksen kuntavaaliohjelmassa ihmisten hyvinvointi on nostettu yhdeksi pääalueeksi ja ohjelmassa korostetaan, että elämän tulee olla hyvää kaikille turkulaisille.

”On työllisyyden kannalta tärkeää saada kaikenlaisten ihmisten osaaminen käyttöön. Yritykset tarvitsevat osaavia ja koulutettuja työntekijöitä” toteaa Turun Kokoomuksen hallituksen jäsen ja yrittäjä Mari Kangas.

Aluejärjestön hallituksen jäsen Sadri Beqiri nostaa esiin maahanmuuttajiin liittyviä kysymyksiä: ”Työn tekeminen ja urheilu ovat parasta kotouttamista. Maahanmuuttajien jo olemassa oleva osaaminen ja taidot tulisi ottaa pohjaksi, kun heidän koulutus- ja työllistymissuunnitelmiaan tarkastellaan.” Beqiri kertoo myös, että monella maahanmuuttajalla on edessä työllistyminen yrittäjänä.

Turun Kokoomus haluaa taata yrityksille suotuisat toiminta- ja kasvuolosuhteet, joihin lukeutuvat esimerkiksi sopivien tilojen tarjoaminen, neuvontapalvelut sekä kevyen byrokratian neuvonta. Paikallisella koulutuksella taataan sekä työvoiman saatavuus että alueen työllisyyden hyvä kasvu.

”Yrittäjyyskasvatus kaikille nuorille ja yrittäjyysneuvonta yrittäjyyttä harkitseville on äärimmäisen tärkeää. Yrittäjyys ei saa jäädä kiinni uskalluksesta tai neuvonnan puutteesta”, jatkaa Kangas.

Turku on myös nähtävä haluttavana kaupunkina asua ja elää, jotta tänne jäädään rakentamaan elämää vielä opintojen jälkeenkin. Turkuun työn takia muuttavien kotoutuminen on varmistettava tarjoamalla heille tarvittavat palvelut.

Beqiri painottaa myös ihmisten tavoittamista:” Tuodaan tarvittaessa neuvontaa lähelle ihmisiä kaupunginosiin. Sillä mahdollistetaan kaikkien osallistuminen ja aktiivisuus osana yhteisöä ”.

Turun Kokoomus haluaa tehdä yrittäjämyönteistä politiikkaa, ja varmistaa että Turku on kaupunki, jonne yritykset haluavat asettua ja jossa niillä on mahdollisuudet kasvaa. Yritykset luovat Turussa työtä ja rakentavat turkulaisten tulevaisuuden hyvinvointia.