Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kokoomuksen Turun aluejärjestö: Turku uuteen nousuun koronan jälkeen

Julkaistu 3 vuotta sitten · 25.2.2021 · alvar

Turun Kokoomus julkaisi kuntavaaliohjelmansa viime viikolla. Puolueen kuntavaalitavoitteissa korostetaan kokonaisvaltaista kaupunkikehittämistä ja investointeja, jotka vahvistavat kaupungin tulopohjaa, lisäävät työllisyyttä ja tuottavat kestävää kasvua pitkälle tulevaisuuteen.

”Kaupungeissa katseet on nyt suunnattava pidemmälle – koronan jälkeiseen aikaan. Tarvitaan suunnitelmallisia, yksityistä rakentamista palvelevia ja käynnistäviä investointeja, jollaisia ovat muun muassa Tiedepuiston kansi ja Ratapihahanke. Turun voimakkaasti kasvavista alueista erityisesti Linnaniemi ja Kupittaa-Itäharju vievät kehittyessään Turun elinvoimaa eteenpäin”, toteaa Turun Kokoomuksen puheenjohtaja Sini Häkkinen.

Kokoomuslaisesta näkökulmasta Turun kaupunkiympäristön rakentaminen tulee toteuttaa tuloksellisesti, hallitusti ja tyylikkäästi – kaupunkimaisuutta korostaen.

Kupittaan ja Itäharjun alueelle on suunnitteilla Tiedepuiston kansi, jonka tarkoituksena on yhdistää nämä kaksi aluetta toisiinsa. Kyseessä on rakennelma Helsingin moottoritien ja junaradan ylitse.

”Kupittaan aseman yhteyteen rakentuva kansi tekee alueesta houkuttelevan myös pääkaupunkiseudun suunnasta, tunnin junan toteuduttua. Kansihankkeesta Turulle kannattavan investoinnin tekevät riittävät rakennusoikeudet”, kertoo Turun Kokoomuksen varapuheenjohtaja Niko Aaltonen.

Turun Kokoomuksen kuntavaaliohjelmassa ratapiha-alue on nostettu yhdeksi kaupungin kasvualueista. Ratapihahankkeen on arvioitu laittavan liikkeelle parhaimmillaan 600-700 miljoonan euron edestä yksityisiä investointeja.

”Tällä on kaupungille vahva elvyttävä vaikutus. Ratapiha-alueiden kehittämispotentiaali on havaittu myös muissa kasvavissa kaupungeissa”, Häkkinen toteaa.

Turun Kokoomus kehittäisi lisäksi matkakeskusta vetovoimaiseksi alueeksi, joka risteyttää matkaketjut sekä yhdistää asumisen, yritysten toimitilat ja palvelut. Matkakeskuksen tulisi yhdistyä saumattomasti Ratapiha-alueen kehitykseen.

Linnaniemestä on rakentumassa Turun merellinen kaupunkikeskus. Alueen kokonaisvaltainen kehittämisen on arvioitu lisäävän merellisen Turun vetovoimaa niin asukkaille, yrityksille kuin matkailijoille. Alue toimii esimerkkinä kehittämisestä, jossa esimerkiksi liikkumisen ratkaisut on vahvasti huomioitu.

Turun Kokoomuksen mukaan kaupungin vetovoimaisuutta parannetaan tarjoamalla riittävästi monipuolisia asumismahdollisuuksia erilaisissa ympäristöissä.

”Esimerkiksi Pukkilasta on rakentumassa seuraavien vuosien aikana asumisen alue, johon tulee noin 1700-2000 asuntoa ja muodostuu noin 300 työpaikkaa”, Aaltonen huomauttaa.

Kaupungistumisen trendiin vastaamiseksi ja tulevaisuuden menestyksen takaamiseksi Turun Kokoomus tavoittelee kaavoitus- ja lupaprosessien sujuvuuden ja sähköisyysasteen lisäämistä. Puolue haluaa taata rakennusvalvonnan riittävät resurssit ja lupaprosessien keston pysymisen luvatussa aikataulussa.

”Kaupunkikehitysvaikutuksiltaan mittavien hankkeiden toteutumisesta ja elinvoimaisen kaupungin rakentamisesta hyötyy jokainen turkulainen. Kaavoitus- ja kaupunkikehityshankkeet kestävät pitkään, joten on tärkeää laittaa ne liikkeelle heti”, toteaa Häkkinen.