Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kansanedustaja Sirén jatkokaudelle eduskuntaan

Julkaistu 5 vuotta sitten · 5.3.2019 · villelaakso

Kokoomuksen turkulainen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (32) hakee jatkokautta eduskunnassa. Kuluneella kaudella Sirén on työskennellyt etenkin ympäristönsuojelun, liikunnan ja kulttuurin, nuorisotyön, tasa-arvon, kestävän talouden sekä kansainvälisen kehityspolitiikan parissa.

“Haluan jatkaa työtäni kansanedustajana kestävän tulevaisuuden puolesta. Kymmenen vuotta politiikassa ovat vahvistaneet näkemystäni vastuullisesta päätöksenteosta. Eduskunnassa vaikuttaminen on ammattityötä, jossa onnistuakseen on oltava asiantuntemusta, tunnettava toimintatavat ja kyettävä rakentavaan vuorovaikutukseen”, Sirén kertoo.

Saara-Sofia Sirén on vaikuttanut politiikassa toistakymmentä vuotta. Hänet valittiin Turun kaupunginvaltuuston sen nuorimpana jäsenenä vuonna 2008, joten käynnissä on kolmas kausi valtuutettuna. Puolueensa sisällä Sirén on saanut alusta alkaen paljon luottamusta. Viime vuonna hänet valittiin Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtajaksi.

“Kokoomuksen on oltava johtava, uskottava tulevaisuuspuolue. Meidän on tehtävä avauksia esimerkiksi ilmastopolitiikasta ja kestävästä talouskasvusta”, Sirén kommentoi valintansa jälkeen.

Ennen politiikkaa Sirén on työskennellyt sekä julkisella sektorilla että yrityksissä, niin pienissä kuin isoilla kansainvälisillä areenoilla toimivissakin. Hänellä on myös vahvaa taustaa urheiluseuroista, liikuntajärjestöistä ja hyväntekeväisyystyöstä.

“Nämä kokemukset saivat minut aikanaan innostumaan yhteisistä asioista päättämisestä ja sillä tiellä olen edelleen. Ymmärrykseni osallisuuden ja ennaltaehkäisyn merkityksestä pohjautuu siis käytännön kokemuksiin”, Sirén kuvaa.

Saara-Sofian vaaliteemat pohjaavat kestävän tulevaisuuden edistämiseen. Hän nimeää tavoitteikseen muun muassa vastuullisen talouskasvun, panostuksen ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä luonnonvarojen kestävän käytön.

”Haluan edistää Suomea, jossa Itämeri on uimakelpoinen, jokaisella lapsella edes yksi harrastus ja kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti”, Sirén summaa.

Politiikan ensimmäinen tulevaisuuden tutkija

Saara-Sofia kertoo haluavansa jatkuvasti kehittää itseään. Osoituksena siitä hän suoritti töidensä ohessa toisen maisteritutkinnon tulevaisuuden tutkimuksesta.

”Tulevaisuuden tutkimuksen kautta muun muassa tarkastellaan megatrendejä ja merkittävimpiä kehityssuuntia sekä muodostetaan mahdollisia tulevaisuusskenaarioita. Tulevaisuuden tutkimusta käytetään esimerkiksi strategisen päätöksenteon tukena” Sirén kertoo.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen poliitikko, jolla on akateeminen tutkinto tulevaisuuden tutkimuksesta.

”Tulevaisuuden tutkimuksen opintoni täydensivät todella hyvin työtäni kansanedustajana. Kursseilla käsitellyt aiheet olivat samoja, joita pohdin eduskunnassa. Pääsin opintojen kautta syventämään näkemystäni sekä sain ajatuksilleni vahvistusta tutkitusta tiedosta”, Sirén kertoo.

Sirén on aikaisemmin suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon niin ikään Turun kauppakorkeakoulusta. Tiedossa ei ole toista ihmistä, joka olisi aikaisemmin valmistunut samalla tutkintoyhdistelmällä.

”Ekonomin tutkinto ja tulevaisuuden tutkimus täydentävät toisiaan loistavasti. Taloustieteellinen tutkinto kansainvälisestä liiketoiminnasta antaa hyvän raamin ymmärtää esimerkiksi liiketaloudellisia vaikutuksia ja kestävän kasvun edellytyksiä. Tulevaisuuden tutkimus taas auttaa suuntaamaan päätöksiä kohti kestäviä ratkaisuja”, Sirén luonnehtii.

Filosofian maisterin tutkinto syntyi Saara-Sofialla kansanedustajan työn ohessa yötöinä. Sirén kertoo tehneensä valtaosan opinnoista öisin muun perheen nukkuessa.

”En varmasti olisi saanut toista maisterintutkintoa tehtyä, elleivät aiheet olisi täydentäneet niin hyvin työssäni tarvitsemiani tietoja. Opiskelu tuntui mielekkäältä, kun aiheet olivat tuttuja ja kiinnostavia. Olen tehokas kirjoittaja, kun deadline painaa päälle”, tuore tuplamaisteri nauraa.

Pro gradu tutkielmassaan Saara-Sofia tarkasteli kiertotalouden potentiaalia rehevöitymisen vähentämisessä osana Itämeren alueen poliittista yhteistyötä. Sirén toimii myös Itämeren Parlamentaarikkokonferenssin rehevöitymisraportoijana.

”On ollut kunnia tehdä työtä Itämeren pelastamiseksi koko Itämeren alueen parlamentaarikkojen nimeämänä raportoijana. Viime vuonna julkaistu raporttini herätti paljon kiinnostusta eri Itämeren alueen päätöksentekijöissä”, Siren kertoo.

Sirénin ensimmäinen gradu käsitteli monikansallisten yhtiöiden yhteiskuntavastuuta.

”Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olleet keskeinen osa molempia maisteritutkintojani. Samat aiheet ovat suunnanneet vahvasti myös työtäni poliitikkona koko kymmenvuotisen urani ajan”, Saara-Sofia Sirén summaa.

Kuva:
Hanna Stengård

Lisää Saara-Sofiasta:
saarasofia.fi