Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Hyviä sosiaali- ja terveyspalveluita kuntalaisten tarpeisiin kestävällä rahankäytöllä

Julkaistu 5 vuotta sitten · 4.10.2019 · villelaakso

Anna Mäkipää (vas) kirjoitti ansiokkaasti hyvinvointialan talousarviosta (TS 26.9.). Toista kautta samaisen lautakunnan jäsenenä toimineena haluan vielä valaista kokonaiskuvaa.

Palveluiden ja tiukan talouden yhtälö ei ole helppo, eikä yhtä yksittäistä ratkaisua ole. Kokoomuslaisena haluan, että tarjolla on laadukkaita palveluita, joita Turku realistisella taloudenpidolla tuottaa yhteistyössä kumppaneiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. Kaiken keskiössä tulee olla kuntalaisten tarve ja heidän valintojensa kunnioittaminen.

Lähes vuosittaiset budjetin ylittymiset ovat ongelma myös muissa suurissa kaupungeissa. Syitä on monia. Palveluiden kysynnän ja tarjonnan ennakoiminen on vaikeaa mm. johtuen väestökasvusta. Tiettyjen palveluiden volyymi ja kustannusten kasvu on myös yksi tekijä, esimerkkeinä erikoissairaanhoito, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut.

Kokonaisuutta ei helpota kaupungin hidas budjetointiprosessi. Tämän lisäksi talousarviokäsittely tuottaa yleensä lisää kuluja ilman säästötoimenpiteitä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kuntapoliitikot omilla päätöksillään lisäävät kustannuksia (mm. nykyisen lautakunnan päätökset maksuttomasta ehkäisystä ja sosiaalisesta luototuksesta). Tiedossa on myös selvitysten pohjalta, että Turun palvelurakenne on osittain liian raskas; palveluita ei järjestetä kaikilta osin tehokkaasti eikä niiden kohdentaminen toteudu aina parhaalla tavalla esim. voisiko terveyskeskuksissa olla pidemmät aukioloajat?

Mitä ratkaisuja on löydettävissä?  Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensi vuoden budjetissa pysymiseen tarvitaan lisätuloja tai säästöjä. Niistä keskusteleminen on aina vaikeaa. Ratkaisujen pohjaksi tarvitsemme tietoa mm. miten laajentaa maksupohjaa? Terveyskeskusmaksut toimikoon esimerkkinä. Turussa tietyt vähävaraiset ryhmät on kokonaan vapautettu terveyskeskusmaksuista, muilta peritään maksu enintään kolme kertaa vuodessa, yhteensä se tekee n. 60 euroa. Sen jälkeen käynnit ovat maksuttomia.

Kunnan peruspalvelut vaativat jatkuvaa kehittämistä siitä näkökulmasta, miten ne vastaavat kuntalaisten tarpeisiin mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti. Eurojen järkevä käyttö ja palveluiden tuottaminen edellyttävät avointa tietoa kaupungin oman tuotannon palveluiden hinnoista ja tehokkuudesta, sekä muiden tahojen tuottamista palveluista; oppia voi aina ottaa muiden toimivista sosiaali- ja terveyspalveluiden ratkaisuista. Turussakin on käynnissä palveluiden kehittämistä, ja sitä lautakunnassakin käsittelemme. Meidän päättäjien on sitten kyettävä tekemään kestäviä päätöksiä, joilla turvataan palvelut myös tulevaisuudessa.

Piia Alvesalo
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (kok)