Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kokoomuksen Suominen: Avoimen datan palvelut keskitettävä yhdeksi palvelukokonaisuudeksi

Julkaistu 8 vuotta sitten · 17.10.2016 · Janina Myllynen

17.10.2016
Turun Kokoomuksen puheenjohtaja ja varavaltuutettu Joonas Suominen esittää maanantaina jättämässään valtuustoaloitteessa, että Turussa keskitetään kaupungin tarjoama avoin data yhdeksi palvelukokonaisuudeksi kaupunkilaisten ja yritysten käyttöön.

Digitalisaatio on noussut yhdeksi keskeisimmistä kysymyksistä myös kaupungeissa. Kaupunkilaisille digitalisaatio konkretisoituu sähköisinä asiointiväylinä, älykkäänä liikenteenä tai esimerkiksi paperittomana oppimisalustana.

Avoin data on keskeisessä roolissa erilaisten digitaalisten palveluiden kehityksessä. Avoimella datalla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevaa tietoa, joka on avattu organisaation ulkopuolisille toimijoille vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. Avoimen datan rajapinnat mahdollistavat yrityksille niiden kokoluokasta riippumatta kehitystyön, jossa yritys voi tuottaa palvelun julkiseen tietoon pohjautuen. Yksi konkreettinen esimerkki on mobiilipalvelut, jotka tarjoavat reaaliaikaisen paikkatietoon perustuvan tiedon julkisen liikenteen aikatauluista.
Käyttäjä voi helposti etsiä nopeimman reitin haluttuun määränpäähän mobiililaitteellaan.

Uusien palveluiden syntyminen edellyttää, että jäsennelty tieto on helposti ja keskitetysti saatavilla ilman byrokratiaa. Helsinki on tuottanut yhdessä Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kanssa Helsinki Region Infoshare – palvelun, jonne on keskitetty avoimesti saatavilla oleva data. Palvelun kautta voi etsiä mitä tietoa ja missä muodossa tieto on saatavilla esimerkiksi liikenteen, karttapalveluiden tai vaikka rakentamisen osalta.

”Avoimen datan keskittäminen yhdeksi palvelukokonaisuudeksi luo yrityksille suoraviivaisen tavan päästä käsiksi olemassa olevaan tietoon. Yrityksillä on tällä tavalla mahdollisuus ilman mittavia kehityshankkeita tai byrokratiaa toteuttaa sovelluksia, jotka tarjoavat kaupunkilaisille uusia palveluja ja tukevat yrittäjyyttä sekä uuden työn muodostumista alueelle ”, Suominen toteaa.

Lisätietoja:
Joonas Suominen
Puheenjohtaja, Turun Kokoomus
joonas.suominen@turku.fi
p. 0400 782838