Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kokoomus julkaisi kuntavaaliohjelmansa

Julkaistu 7 vuotta sitten · 24.2.2017 · Janina Myllynen

24.2.2017
Turun Kokoomus julkaisi tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessaan kuntavaaliohjelmansa. Lisäksi nimettiin viimeiset 14 kuntavaaliehdokasta, jonka myötä Kokoomuksella on nyt täydet 100 ehdokasta Turussa.

Turun Kokoomuksen puheenjohtaja Sini Ruohonen ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Lauri Kattelus ovat tyytyväisiä tuoreeseen ohjelmaan:

”Ohjelmamme mukainen Turku on ihmisen kokoinen ja asukkaidensa näköinen jatkossakin. Hyvin alkaneesta talouden tasapainottamisesta on pidettävä kiinni, mutta samalla on pystyttävä tekemään satsauksia tärkeimpiin palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja opetukseen”, Kattelus toteaa.

“Turun tehtävä on luoda edellytykset kasvulle, jolla turvataan kaupunkilaisten hyvinvointi. Tulevaisuuden Turku on alusta, jolla asukkaat, yritykset, korkeakoulut ja muut toimijat onnistuvat yhdessä”, Ruohonen jatkaa.

Poliittinen sihteeri Janina Myllynen toteaa ehdokasasettelun onnistuneen erinomaisesti:

”Tavoitteemme oli koota lista, joka on yhtä monipuolinen kuin turkulainen äänestäjäkuntakin. Siinä on onnistuttu: sadan ehdokkaan joukosta löytyy osaajia joka alalta ja elämäntilanteesta. Tällä joukolla on erinomaiset valmiudet kantaa vastuuta Turun kehittämisestä myös tulevalla valtuustokaudella.”


Nostoja kuntavaaliohjelmasta:

Verotuloja on pyrittävä saamaan lisää väestömäärää kasvattamalla. Parhaat ja tärkeimmät keinot saada uusia asukkaita Turkuun on luoda uusia työpaikkoja ja houkuttelevia asuinmahdollisuuksia. Uudet työpaikat ja yritykset tuovat Turkuun sekä välittömiä että välillisiä tuloja.

Tulevaisuudessa voitava harkita jopa kunnallisveron laskua. Suurinta nostopainetta verotukselle ovat aiheuttaneet sote-palveluiden menot, jotka alueuudistuksen myötä siirtyvät maakunnan järjestämisvastuulle.

Otetaan käyttöön palvelualoite mahdollisimman laajasti. Palvelualoite on toimintamalli, jossa yrittäjä voi esittää paremman ja edullisemman palvelun ja kaupunki on velvollinen vertaamaan sitä itse tuottamaansa.

Turun on hankinnoissaan huomioitava myös pienten yrittäjien mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Hankintoja ei saa kilpailuttaa liian suurina kokonaisuuksina.

Turun tulee suhtautua ennakkoluulottomasti kumppanuussopimuksiin, jotka edistävät uusien työpaikkojen ja rakennuskohteiden syntymistä.

Kaupunginosat houkuttelevat uusia asukkaita Turkuun. Ekologisuus, saavutettavuus ja yhteisöllisyys korostuvat kaupunginosien kehittämisessä ja uusien asuinalueiden suunnittelussa.

Turussa pitää selvittää mahdollisuudet maksuttomaan, osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Yhä useammalla lapsella tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Opettajien uranaikaiseen kehittymiseen ja jaksamiseen pitää panostaa täydennyskoulutuksin. Riittävistä sijaismäärärahoista ja tuntikehyksistä pidetään huolta.

Erikoisluokkien toimintamahdollisuudet tulee varmistaa. Myös erilaiset oppijat on huomioitava niin, että erityistä tukea tarvitsevat saavat sitä ja nopeammin etenevät saavat lisää haasteita.

Konserttitalo on laitettava kuntoon. Turussa pitää tehdä sitovat päätökset konserttitalon peruskorjauksen ja tarvittavien lisätilojen rakentamisen suunnittelusta ja rahoitusaikataulusta.

Nuorten kuulemista ja osallisuutta kaupungin päätöksenteossa pitää lisätä. Selvitetään nuorisovaltuuston edustajien osallistuminen lautakuntien kokouksiin.

Lue kuntavaaliohjelma kokonaisuudessaan täältä.

Turun Kokoomuksen tuoreimmat kuntavaaliehdokkaat:
Aalto Tarumaija (KM, VTM, erityisluokan opettaja, s. 1973)
Ala-Karvia Tuula (varhaiskasvatusjohtaja, s. 1965)
Erholtz Elisabeth (sosionomi (YAMK), sosiaalialan esimies, s. 1976)
Jokinen Tapio (varatuomari, Turkuseuran puheenjohtaja, s. 1947)
Kajander Kimmo (OTM, FM, lakimies, s. 1979)
Kanerva Ilkka (VTM, kansanedustaja, s. 1948)
Kivistö Katja  (TtM, terveydenhoitaja, s. 1971)
Lehtonen Heidi (terveydenhoitajaopiskelija, s. 1994)
Perho Anu (OTM, varatuomari, s. 1984)
Rogerson Nita (Merkonomi, ravintolatyöntekijä, s. 1978)
Saari Mika (toimitusjohtaja, s. 1976)
Sandvik Jouni (yrittäjä, s. 1964)
Siipola Antti (sidosryhmäpäällikkö, s. 1954)
Viitanen Tomi (tietokoneyliasentaja, linja-autonkuljettaja, s. 1975)

Lisätietoja:
Sini Ruohonen
Puheenjohtaja
Turun Kokoomus
sini.ruohonen@gmail.com
p. 044 5388 786