Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Lääkäriin pitää päästä

Julkaistu 4 vuotta sitten · 29.5.2020 · alvar

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa on pyritty uudistamaan Suomessa jo pitkälti toistakymmentä vuotta. Sote-uudistusta ohjaavan lainsäädännön puuttuminen on kuitenkin kerta toisensa jälkeen pysäyttänyt uudistuksen toimeenpanon. Tämä on estänyt tai jarruttanut laajapohjaista rahoitusta edellyttävien organisatoristen päätösten tekemistä.

Sote-uudistuksen lainsäädäntötyö ja toiminnan käynnistäminen vievät useita vuosia. Siksi turkulaisten kannattaa itse pohtia sote-ratkaisun tavoitteita ja sisältöä suunniteltaessa kaupunkilaisia mahdollisimman hyvin palvelevaa sote-järjestelmää. Otan muutaman esimerkin.

Ensiksi, lääkäriin pitää päästä. Perusterveydenhuollon jonot ovat Turussa aivan liian pitkät. Uusien perustason sote-keskusten toiminnan tulee perustua omalääkärin ja hoitajien muodostamiin tiimeihin. Omalääkäritoiminta on todettu Suomessa vakuuttavin tutkimuksin toimivaksi ja kustannustehokkaaksi. Saat aina yhteyden hoitajaan ja sitä kautta lääkäriin. Kun omalääkäri ja omahoitaja tuntevat sinut, asioiden hoitaminen nopeutuu. Tutkimusten mukaan tässä voidaan käyttää hyväksi myös ammatinharjoittajien yrittäjyyttä muodostettaessa omalääkäritiimejä.

Toiseksi, erikoissairaanhoidon tulee liittyä portaattomasti perusterveydenhuoltoon. Erikoislääkäriin tulee voida päästä, kun siihen on tarve. Toiminta tulee järjestää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisessä organisaatiossa niin, että sen avulla vältetään erikoissairaanhoitoon pääsyn kuilu ja vältytään kiusaukselta siirtää kustannuksia organisaatiosta toiseen.

Kolmanneksi, sote-keskuksiin tulee luoda moniammatilliset tiimit. Sosiaali- ja terveydenhuollon integroiminen on ollut yksi johtava periaate sote-uudistuksessa. Suuri osa, jopa kaksi kolmesta, sosiaalihuollon palveluiden piirissä oleva tarvitsee samanaikaisesti myös terveydenhuollon palveluja. Moniammatillinen tiimi on tarpeellinen erityisesti asiakkaan ensikohtaamisessa. Tällöin voidaan tehdä suunnitelma yhdessä ja toteuttaa sitä koordinoidusti kukin tahollaan.

Muita toteutettavia hankkeita ovat erityistason sote-keskukset. Turkulaisille tulee suunnitella ja toteuttaa keskukset ikäihmisten palveluihin, perhe- ja lastenpalveluihin, vammaispalveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Kattavien digipalveluiden saaminen ja lääkärien televastaanottopalvelujen käyttöönottoa tulee kiirehtiä. Yhteistyötä korkeatasoisten yksityisten palveluntuottajien kanssa pitää aina harkita. Tätä yhteistyötä tehdään jo laajasti sosiaalipalveluissa, mutta yhteistyö pitää nähdä yhtenä potentiaalisena keinona kehittää turkulaisten terveyspalveluja.

Pentti Huovinen, professori, erikoislääkäri

Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja